การทำงานในยุคปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านเอกสาร  และต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์ในการปริ้นเอกสารนั้นออกมา บางที่อาจมีเครื่องปริ้นเตอร์เพียงพอต่อการทำงาน  อาจจะใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ปริ้นเตอร์ แต่สิ่งนี้ผมว่ามันไม่จำเป็นเลยเพราะเราสามารถที่จะแชร์ปริ้นเตอร์เพียง 1 ตัว ให้กับคอมพิวเตอร์อีกหลาย ๆ ตัวไห้เชื่อมต่อกันได้ เป็นการประหยัด งบประมาณและทรัพยากรในการทำงานอีกด้วยครับ

                           การแชร์ปริ้นเตอร์  เป็นการแบ่งปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ให้สามารถใช้งานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์อีกหลาย ๆ เครื่อง ในระบบเครือข่าย (Network) เดียวกัน โดยมีเครื่องหลักที่เชื่อมต่อปริ้นเตอร์โดยตรงด้วยสาย USB เป็นศูนย์กลางในการเปิดแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันให้สามารถใช้งานได้ร่วมกัน โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 สวนบทความนี้จะอธิบายการแชร์ปริ้นเตอร์บน Windows 7 ครับ

Advertisement

Advertisement

                          ไปที่ หมายเลข 1 Start  > หมายเลข 2 Control panel  > หมายเลข 3 Network and Sharing Center > หมายเลข 4  Choose homegroup and sharing options 

แชร์ปริ้นเตอร์ภาพจากผู้เขียน

                      ไปที่ หมายเลข 5 Change advanced sharing settings.. > หมายเลข 6 คลิ๊กที่ Public (current profile) > หมายเลข 7 ติ๊กเลือก Turn on network discovery > หมายเลข 8 Turn on file and printer sharing > หมายเลข 9 Turn off password protected sharing > หมายเลข 10 Save Change ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการเปิดระบบ Windows ให้สามารถแชร์อุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

Advertisement

Advertisement

แชร์ปริ้นเตอร์ภาพจากผู้เขียน

                       ต่อไปเราก็จะมาแชร์ตัวเครื่องปริ้นเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักกันครับ ให้ไปที่ start > control panel > device and printer เราจะเห็นตัวปริ้นเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก ให้คลิ๊กเม้าท์ขวา เลือก  Printer Properties จะปรากฏหน้าสำหรับการตั้งค่าแชร์ปริ้นเตอร์ ไปที่ หมายเลข 1 Sharing > หมายเลข 2 ติ๊กที่ Sharing this printer และ Render print jobs client computers > หมายเลข 3 กด OK หลังจากนั้นเราก็ไปตั้งค่าที่เครื่องลูกข่ายต่อนะครับ

แชร์ปริ้นเตอร์ภาพจากผู้เขียน

                       ที่เครื่องลูกข่าย ให้ไปที่ My Computer  > Network แล้วเลือกชื่อคอมพิวเตอร์ที่เราแชร์ปริ้นเตอร์มาครับ เราจะเห็นไอคอนของเครื่องปริ้นเตอร์ที่เราแชร์มาให้กับเครื่องลูกข่าย เราก็ดับเบิ้นคลิ๊ก ที่ปริ้นเตอร์ เพื่อทำการติดตั้งปริ้นเตอร์ รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องปริ้นเตอร์ที่แชร์มาให้ได้แล้วครับ เป็นการประหยัดทรัพยากร งบประมาณ ไม่ต้องไปซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มาหลาย ๆ เครื่อง ผู้อ่านลองเอาไปทำตามดูนะครับ มีบทความดี ๆ ก็เอามาลงเพื่อแลกเปลี่ยนกันครับ

Advertisement

Advertisement