สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กินมันแกวแล้วอ้วนไหม เราไปรู้จักประโยชน์ และโทษของมันแกวกันดีกว่า

กินมันแกวแล้วอ้วนไหม เราไปรู้จักประโยชน์ และโทษของมันแกวกันดีกว่า

กินมันแกวแล้วอ้วนไหม เราไปรู้จักประโยชน์ และโทษของมันแกวกันดีกว่า  ต้องบอกก่อนเลยว่า มันแกวนั้นเป็นพืชตระกูลมันชนิดหนึ่ง ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ซึ่งได้รับความนิยมมากตามร้านขายผลไม้ทุกท้องที่ในประเทศไทย สำ
548