ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญานาค แลนด์มาร์คแห่งเมืองบั้งไฟโก้

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญานาค แลนด์มาร์คแห่งเมืองบั้งไฟโก้

วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาค หรือ วิมานพญาแถนแลนด์มาร์คแห่งเมืองยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสาน ที่เปิดให้บริการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) เพื่อต้อน