จังหวัดยโสธรนั้น มีสถานที่ที่น่าค้นหาและศึกษาทางประวัติศาสตร์อย่างมากมาย ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็เปี่ยมล้นไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่แสนจะล้ำค่า วัฒนธรรมแต่ครั้งโบราณเนิ่นนานมาและอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าศึกษาอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ วัดพระพุทธบาท นั่นเอง

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   วัดพระพุทธบาทของจังหวัดยโสธรนั้นตั้งอยู่บนเนินทรายริมแม่น้ำชี ที่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าประทับใจและสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก ถ้ามองมาจากข้างนอกจะมองเห็นศาลาการเปรียญหลังใหญ่สีขาวทั้งสองหลังอยู่ข้าง ๆ กัน หลังคาจะสีน้ำเงิน และมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้วย มีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณวัดทำให้ร่มรื่นร่มเย็น เดินตรงมาอีกหน่อยจะเจอกับองค์เจดีย์มหาชนะชัย

Advertisement

Advertisement

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   เจดีย์มหาชนะชัย

ภายในองค์เจดีย์มหาชนะชัยนั้น มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน น่าจะเป็นที่ศึกษาเรื่องราวได้ดี ชั้นที่ 1 คือ รูปปั้นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ ไว้ให้กราบไหว้บูชา จัดแสดงงานฝีมือหัตถกรรมของชาวบ้านในตำบลต่าง ๆ ของชาวอีสาน

วัดวัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

ชั้นที่ 2 เป็นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อต่าง ๆ เหมือนบูรพาจารย์ ทั้งหมด 8 องค์ด้วยกัน ซึ่งมีความเหมือนจริงและสวยสดงดงามมาก ๆ

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

ชั้นที่ 3 จะเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   ตามตำนานเล่าว่า พระมหาอุตตมปัญญาได้นำพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปจำลอง และศิลาจารึกมาจากกรุงศรีอยุธยา ขนพระราชมุนี(อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร) ได้เดินทางมาพบจึงได้สร้างขึ้นเป็นวัดและพัฒนาเรื่อย ๆ จนรุ่งเรืองสืบมา

Advertisement

Advertisement

รอยพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   และนี่คือทั้งหมดของวัดพระพุทธบาทแห่งยโสธร แหล่งเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ อีกที่หนึ่งของจังหวัดยโสธร ภายในยังได้แบ่งสัดส่วนของวัดให้เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุไว้อย่างชัดเจน สถานที่กว้างขวางน่าค้นหา มีที่ให้อาการปลาในแม่น้ำชี มีประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่จารึกไว้ นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหม่อีกแห่งเลยก็ว่าได้

วัดวัดพระพุทธยาเครดิตภาพโดยผู้เขียน

วัดพระพุทธบาทเครดิตภาพโดยผู้เขียน