จากการศึกษาและความเป็นไปได้นะครับ ผมซึ่งผมได้ทำการทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วนะครับพบว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากมลพิษเป็นส่วนแรกก็คือชีวิตที่เป็นควันสีดำแล้วก็มันจะไปปกคลุมชั้นบรรยากาศ ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับเพราะว่าชั้นบรรยากาศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งจะไม่ค่อยเสียหายไปเป็นวันๆนะครับ ซึ่งจากรังสีที่ดวง อาทิตย์ได้สะท้อนแสงลงมายังโลกของเรานะครับแล้วโลกของเราก็ได้ทำการสะท้อนกลับแล้วก็จะดึงดูดบางอย่างบางส่วนนะครับกลับเข้ามาในโลกก็คือแสงนั่นเอง แต่ว่านะครับเนื่องจากมลพิษที่เกิดจากควันทำให้ชั้นบรรยากาศที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเกิดความเสียหายจึงทำให้ ชั้นปกคลุมบรรยากาศของเรานะรับแสงเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้อากาศร้อน และนี่คือตัวอย่างควันไฟแล้วก็สิ่งนี้จะทำให้เกิดมลพิษภาวะโลกร้อนนะครับ

Advertisement

Advertisement

1และสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเด็กๆนะที่ ยังไม่รู้ ว่า ทำไมโลกเรามันถึงร้อนขึ้นทุกวัน ก็เป็นไปตามสิ่งที่ผมพูดข้างต้นนั่นเอง ซึ่ง ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ผมแนะนำว่า ให้ไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้า อยากฟังเรื่องราวดีกับผม ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก็แนะนำวิธีต่างๆ นะครับ ส่วนวิธีการแก้ไขก็คือการปลูกต้นไม้ ทำให้ต้นไม้สร้างออกซิเจนขึ้นมานะครับ

แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือควรปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักการปลูกต้นไม้ การเพาะต้นไม้ หรือว่า การเกษตรนะครับ เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่ค่อยดีและแย่ลงเรื่อยๆ ผมแนะนำให้ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แล้วนำไปจำหน่ายนะครับ เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปนะครับ สุดท้ายนี้ ถ้าใครอยากให้ โลกของเราน่าอยู่และมีชีวิตชีวามากขึ้น ควรช่วยกันปลูกพืชผัก ต้นไม้ อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Advertisement

Advertisement

2

 

 3

 

4