สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก แห่งเดียวในไทย ที่อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

ข้าวตอก คือ เมล็ดข้าวเปลือกที่นำมาคั่ว

มาลัยข้าวตอก คือ ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าว โดยการนำข้าวเปลือกไปคั่ว และนำมาร้อยเรียงเป็นมาลัยที่มีทั้งความประณีตและสวยงาม เพื่อนำมาลัยข้าวตอกไปถวายพระก่อนวันเข้าพรรษา

พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกมาลัยข้าวตอกที่มาของการถวายมาลัยข้าวตอก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงได้นำข้าวตอกมาสักการบูชา เพราะข้าวถือว่าเป็นของสูง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ต่อมามีการนำข้าวตอกมาประดิษฐ์ตกแต่ง ให้มีความสลับซับซ้อน และสวยงามมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่มาของประเพณีหนึ่งเดียวในไทย มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย

มาลัยมาลัยมาลัย

 การถวายมาลัยข้าวตอก เป็นพระเพณีที่สืบต่อกันมา และชาวบ้านอยากให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบต่อ ๆ กันไป จึงเกิดการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกันก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ขึ้นที่ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ในทุกปี จะมีการแห่มาลัยข้าวตอก ระยะเวลาของการแห่ จะมีการแห่อยู่ 2 ครั้ง

Advertisement

Advertisement

1. ก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 โดยชาวบ้านแห่ไปถวายที่วัดหอก่อง

2. วัดฟ้าหยาดจะทำพร้อม ๆ กับบุญปีใหม่ ประจำปี อยู่ช่วงประมาณเดือนสอง

มาลัยมาลัยวัสดุหลักในการทำมาลัยข้าวตอก

1. ข้าวตอกแตก เกิดจากการนำข้าวเปลือกไปคั่วให้เปลือกหลุดออกด้วยความร้อน วิธีการทำคล้ายๆกับการทำข้าวโพดคั่ว

2. พวงมาลัยแบบเส้นด้าย มักเป็นพวงมาลัยที่ทำจากเส้นฝ้ายเป็นหลัก

หากใครสนใจอยากมาเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับมาลัยข้าวตอก สามารถเดินทางมาเข้าชมได้ทุกวัน ช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.

Advertisement

Advertisement

ณ วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ไม่มีค่าเข้าชมนะคะ

วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

3 ก.พ. 63  - พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

                - ขบวนแห่มาลัยข้าวตอกจากชุมชน เคลื่อนสู่หน้าที่ว่าการ อ.มหาชนะชัย

                - พิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2563

                - ชมการแสดงแสง สื่อประสม

4 ก.พ. 63 - ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยข้าวตอกสวยงาม

                - ชมคอนเสิร์ต ดอกรัก ดอกมาลา

5 ก.พ. 63 - ประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทาน ฯ 

                - ประกวดธิดามาลัยข้าวตอก

Advertisement

Advertisement

                - ชมการแสดงโปงลาง

6 ก.พ. 63 - ประกาศผลการประกวดมาลัยข้าวตอก

                - ชมคอนเสิร์ตหมอลำ เฉลิมพล  มาลาคำ , สนุก  สิงมาตร , หงษ์ทอง  หงษา

7 ก.พ. 63 - ประกาศผลและพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ 

                - พิธีปล่อยและชมขบวนรถตกแต่งมาลัยข้าวตอก เคลื่อนไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง

                - พิธีถวายมาลัยข้าวตอก

มาลัยขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

                              : Facebook พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก