ในจังหวัดยโสธรนั้น จะมีการสืบทอดหรือสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนาเอาไว้มากมายนับตั้งแต่สมัยโบราณเนิ่นนานมาจนมาถึงยุคปัจจุบัน ยโสธรนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แต่ก็เปี่ยมล้นไปด้วยวัฒนธรรมต่าง ๆ ตำนานเล่าขาน ซากโบราณต่าง ๆ และประเพณีทางศาสนาอีกมากมาย จึงนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่น่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียว

   ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนั้น ได้จัดขึ้นเพื่อถวายในวันมาฆบูชาของทุกปี โดยการทำจะเริ่มจากการนำเอาข้าวตอกสีข้าวที่คัดมาจากเปลือกของข้าวเหนียว มาบรรจงร้อยเป็นมาลัยและประดับตกแต่งลวดลายด้วยความสวยสดงดงาม การร้อยมาลัยข้าวตอกนั้นจะต้องใช้ความปราณีตและอดทนเป็นอย่างมาก เพราะต้องร้อยข้าวทีละเม็ดอย่างใจเย็น ถ้าไม่เช่นนั้นข้าวอาจจะแตกหรือขาดได้ มาลัยข้าวตอกจึงถูกออกแบบมาให้ลวดลายนั้นสวยงามและแตกต่างกันออกไป

Advertisement

Advertisement

มาลัยข้าวตอกเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   มาลัยข้าวตอกนั้นเปรียบเสมือนดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้จากสรวงสวรรค์ ที่จะร่วงหล่นลงมาเฉพาะในวันที่สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น นั่นคือ พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งดอกมณฑารพนี้จะแตกมาทั้งกิ่งและก้านเพื่อทำให้รู้สึกถึงการแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการดับขันและปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง และเพื่อเป็นการระลึกถึงชาวบ้านจึงได้พากันนำข้าวตอกนั้นมาทำเพื่อสักการะบูชา เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่า ข้าว นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์เราทุกคนนั้นหย่อมจะขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิตในทุก ๆ วัน นั่นเอง

มาลัยข้าวตอกเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   และในจังหวัดยโสธรนั้นจะมีการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนี้ขึ้นในทุก ๆ ปี จึงได้เปิดโอกาสเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยมชมงานกันเป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีขบวนแห่มาลัยข้าวตอก ขบวนนางรำที่อ่อนช้อย และจัดให้มีการแข่งขันมาลัยข้าวตอกที่สวยงามที่สุดอีกด้วย จึงนับได้ว่า งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนี้จึงเป็นงานประจำปีที่น่ายกย่อง เพราะมีความสวยงามตระการตา งานฝีมือที่มีความปราณีต ขบวนแห่ที่ตื่นตาตื่นใจ หนึ่งปีมีเพียงแค่หนึ่งครั้ง วิถีของชาวบ้าน ความศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อาจหาชมได้อยากนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวและทุกวันนี้ยังสามารถหาชมมาลัยข้าวตอกนี้ได้ โดยทางจังหวัดยโสธรได้จัดนิทรรศกาลไว้ที่ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก แต่งานจริง ๆ จะจัดที่ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะ ๆ นะคะ รับรองประทับใจทุกครั้งที่ได้มาแน่นอนค่ะ

Advertisement

Advertisement

มาลัยข้าวตอกเครดิตภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

มาลัยข้าวตอกเครดิตภาพโดยผู้เขียน