ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ วัดสันติวนาราม จังหวัดอุดรธานี

อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ วัดสันติวนาราม จังหวัดอุดรธานี

ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมทุกๆวัน ปัญหาต่างๆที่เราเเก้ได้ เเละเเก้ไม่ได้ ต่างหล่อหลอมให้ผู้คนใช้ชีวิตราวกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรเเกรมไว้อัตโนมัติ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างเร่งด่วน ตื่นเช้ามาอย่าง