อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

รู้ก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศ

รู้ก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศ

การที่เราจะไปทำงานที่ตางประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตาม เราอย่าคิดแค่ว่ามีจะดีไปทุกอย่าง มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น มีประเทศหนึ่งที่คนไทยไปทำงานที่ประเทศนั้นเป็นจำนวน มากทำไมคนไทยถึงอย