สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

โรคซึมเศร้า+นิยายสั้นๆ

โรคซึมเศร้า+นิยายสั้นๆ

โรคซึมเศร้าหมายถึงอะไรสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบ เมเจอร์ดีเพรสชั่น(Major Depression) ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะมีความผิดปกติที่มีอาการซึมเ