อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผักพื้นบ้าน ที่มีธาตุเหล็กสูงและประโยชน์ดีๆ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!!

ผักพื้นบ้าน ที่มีธาตุเหล็กสูงและประโยชน์ดีๆ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!!

ธาตุเหล็กหรือวิตามินเหล็ก จัดเป็นว่าว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญชนิดหนึ่ง ในร่างกายของคนเรามีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบในเม็ดเลือดแดง สีแดงที่มองเห็นอยู่ในเม็ดเลือดคือสีที่เกิดจากธาตุเหล็กจับอยู่กับโปรตีน ชนิดหนึ