สวัสดีครับ วันนี้ผมก็มีสถานที่เช็คอิน @ สำหรับแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในค่ายทหารมานำเสนอให้ได้ลองติดตามกันดูนะครับ 

     สถานที่แห่งนี้ คือศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ได้ให้ความรู้แก่เหล่ากำลังพลทหารภายในค่ายมาสักระยะหนึ่ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24  จึงได้เปิดค่ายฯ ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา แก่คณะต่างๆจากหน่วยงานของภาครัฐ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนและเยาวชนที่สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาแห่งนี้ มีการให้ความรู้ที่หลากหลายที่จะนำเสนอเพียงบางส่วนสถานที่แห่งนี้ คือศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ได้ให้ความรู้แก่เหล่ากำลังพลทหารภายในค่ายมาสักระยะหนึ่งและมีโครงการทหารพันธุ์ดีผ่านไป ทางค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24  จึงได้เปิดค่ายฯ เพื่อให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา แก่คณะต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนและเยาวชนที่สนใจในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ทั้งทางด้านการทำนาปลูกข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช การทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก การผสมดินสำหรับทำดินปุ๋ยพร้อมปลูก แล้วให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและแมลงเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและหารายได้  ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาแห่งนี้ มีการให้ความรู้ที่หลากหลายที่จะนำเสนอเพียงบางส่วนนะครับที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/

Advertisement

Advertisement


    โดยเริ่มจาก จุดที่หนึ่งคือ การทำดินปุ๋ยพร้อมปลูก จุดแรกนี้จะให้ความรู้ในการทำดินเตรียมดินและส่วนผสมที่ใช้ในการผสมดินปุ๋ยพร้อมปลูก เพื่อนำไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวหรือพืชในกระถาง โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อดินปุ๋ย แต่สามารถทำและใช้เองได้ที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/


  จุดที่สองคือ การเลี้ยงหนูนา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเพาะพันธุ์และการดูแลเลี้ยงดูหนูนา เพื่อทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/


  จุดที่สามคือ การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมทั้งการเพิ่มจำนวนและการดูแล เพื่อนำไปทำเป็นอาหารและเป็นการสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/


  จุดที่สี่คือ การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะ การทำปุ๋ยและการสร้างรายได้จากการขายไส้เดือนและดินปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/

Advertisement

Advertisement


   นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้ที่ผมไม่ได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงแมงป่องช้าง, หมูป่า, ไก่ดำ, ควายไทย และอีกมาก เพราะผมต้องการให้ได้มาพบและรับความรู้จากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยตัวของคุณเองที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/


     แต่❗สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ หลังจากที่ได้รับความรู้จากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้แล้ว ยังมีสถานีวัดใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ที่หลังจากการกระโดดห่อสูงแล้ว พร้อมยังได้รับใบประกาศนียบัตร มอบให้ สำหรับคนที่ชอบความท้าทายสำหรับคนที่ชอบแนวกีฬาผาดโผนแนวเอ็กซ์ตรีมอีกด้วยที่มา https://www.facebook.com/ud24mc/อย่างไรก็ดี ถ้าคุณมีความสนใจหรืต้องการที่จะเข้ามารับความรู้จากศูนย์การเรียนแหล่งความรู้ที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 แห่งนี้ หรือต้องการที่จะมาเพื่อทดสอบกำลังใจความกล้าด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต 

คุณสามารถติดต่อประสานเพื่อขอเข้าศึกษาหาความรู้จากทาง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานีได้โดยผ่านทางเบอร์โทร 042930211หรือผ่าทางลิงค์เฟสบุ๊ค (Facebook) ด้านล่างได้เลยครับ https://www.facebook.com/ud24mc/

ขอขอบคุณที่มาสำหรับรูปภาพจากเพจFacebook ของ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มทบ.24 https://www.facebook.com/ud24mc/