ภาพปกโดยผู้เขียน

คำว่า “พรสวรรค์” เป็นคำที่มักถูกใช้ในหลายแง่มุม เช่น เราจะเห็นผู้คนกล่าวถึงพรสวรรค์ในฐานะของความได้เปรียบทางสติปัญญาหรือความสามารถ อีกแง่หนึ่งเราจะเห็นผู้คนกล่าวถึงพรสวรรค์ในฐานะของความพยายามอย่างหนักและฉลาดในทางที่ถูกที่ควร ส่วนในอีกแง่ เราจะได้เห็นผู้คนซึ่งใช้คำว่าพรสวรรค์มาเป็นข้ออ้างสำหรับการไม่ต้องลงมือทำอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างด้วยการบอกว่า “ฉันไม่มีพรสวรรค์” อย่างไรก็ตาม David Niven กลับเห็นว่า คำว่า “พรสวรรค์” เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจนำพาบุคคลหนึ่งบุคคลให้มีชัยชนะบนเส้นทางของการจะประสบความสำเร็จได้ โดยเขากล่าวถึงเคล็ดลับนี้ว่า เพียงแค่รู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใดนั้น ยังไม่เพียงพอ ในหนังสือ 100 เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จ


หากคุณเคยเห็นหรือเคยอ่านผ่านตามาบ้าง คุณย่อมรู้ดีว่า “คุณจําเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจในตนเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ” แต่ความเชื่อมั่นในตนเองนั้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากความเคารพในตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องประสบกับความล้มเหลว เราก็มักจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตนเองของเรานั้นหายไป และไม่ว่าเราจะหนักแน่นในความเชื่อของเรามากเพียงใด แต่ผลลัพธ์ในเชิงลบก็ย่อมทำให้เราสั่นคลอนได้อยู่ดี

Advertisement

Advertisement

ดังนี้แล้ว David Niven จึงได้ตั้งข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมไว้ว่า “นี่คือสาเหตุว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องตระหนักถึงความสามารถที่คุณมีอยู่ อีกทั้งยังต้องระลึกเอาไว้เสมอว่า คุณคือใคร? และเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ความมั่นใจที่คุณเคยมีลดหายไป คุณจะต้องคงความศรัทธาในตนเองที่แน่นหนักและไร้ซึ่งข้อกังขาใด ๆ เอาไว้ ซึ่งความศรัทธาในความซื่อสัตย์ สุจริต และความมีมนุษยธรรมนี้ จะทำให้คุณสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ แม้ว่าคุณจะต้องประสบกับความล้มเหลวมากมายสักเพียงใด และถ้าหากคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมาใหม่ ความศรัทธาในตัวคุณก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้แก่คุณอีกด้วย”

Advertisement

Advertisement

1ขอบคุณภาพจาก Roundicons Premium ใน flaticon.com; แก้ไขโดยผู้เขียน


ขณะที่ Peter Chain ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ของวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก เขาได้กล่าวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้ว่า “แม้หลังจากที่พวกคุณศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พวกคุณมีความมั่นใจในตนเองแล้ว แต่กระนั้น การศึกษาของพวกคุณก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์ พวกคุณต้องการมากกว่านั้น คุณจะต้องมีความกล้าหาญ โดยเฉพาะถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นําในชีวิตประจำวันหรือในที่ทำงาน หรือแม้แต่ในสถานที่ที่คุณเลื่อมใสศรัทธา ยิ่งคุณต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้ว คุณก็จงเข้าใจด้วยว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดที่จะไม่คุกคามผู้ใดเลย”

Advertisement

Advertisement

2ขอบคุณภาพจาก Roundicons Premium ใน flaticon.com; แก้ไขโดยผู้เขียน

นอกจากนั้น คณบดียังบอกกับนักศึกษาของเขาอีกว่า “โลกเรานี้เต็มไปด้วย ‘การล่อใจให้ทำในสิ่งที่ง่ายที่สุด’ และให้เลือกเดินบน ‘เส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุด’ โดยการที่จะเอาชนะปัญหานี้ พวกคุณจะต้องมองการกระทำของคุณให้เสมือนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ‘แบบอย่างที่จะยิ่งใหญ่อย่างการเป็นผู้นํา นักกฎหมาย พลเมืองของประเทศ หรือผู้ให้กำเนิดนั้น ยังไม่อาจเทียบกับความประพฤติที่ถูกครรลองคลองธรรมที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นได้’ ซึ่งความประพฤติที่ถูกครรลองนี้สามารถนําไปใช้ได้กับคนทุกประเภท ไม่ว่าจะกับมิตรหรืออมิตร เพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งขัน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มากไปกว่านั้น พวกคุณจะพบว่า ถ้าเดินตามเส้นทางนี้ คุณก็จะสามารถมองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่มีคุณค่าได้อย่างเพลิดเพลิน”


อันนี้ต้องโน้ต

พรสวรรค์ในรูปแบบของความมั่นใจในตนเองแท้จริงแล้วไม่สามารถใช้ในการพยากรณ์ความสำเร็จได้ ทว่าในความเป็นจริงนั้น คนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงจนเกินไปมักจะเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต่อความผิดพลาดและความล้มเหลวค่อนข้างต่ำไปเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากผลลัพธ์ในเชิงลบจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพวกเขานั่นเอง

3ขอบคุณภาพจาก Roundicons Premium ใน flaticon.com; แก้ไขโดยผู้เขียน


คุยกันหลังอ่านเสร็จ

เรื่องราวหลายเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จที่มีพื้นฐานมาจากความวิริยะต่างถูกเล่ากันมาปากต่อปาก รุ่นต่อรุ่น ทั้งในรูปแบบคำบอกกล่าว หนังสือ นิทาน นิยาย หรือตำนาน บุคคลผู้ถูกกล่าวถึงนั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีซึ่งพรสวรรค์ ทว่าเขาเหล่านั้นกลับเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพรแสวงและความกระหายใคร่รู้อย่างไม่สิ้นสุด เราได้เห็นความกระหายในการแก้ไขโจทย์ทางฟิสิกส์ จนได้ E=mc2 เราได้เห็นชายผู้มุ่งมั่นและเชื่อในความเป็นไปของตลาด จนได้แนวคิดโลกภายใต้ตลาดเสรี แม้กระทั่งเราได้เห็นการต่อสู้จากการกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบย่ำยีเหยียบหยามซ้ำเติมจากนักสู้เลือดเอเชีย ไปจนถึงความกระหายจากชายสองคนที่แรกเริ่มเดิมทีมีที่ทำงานในโรงรถแต่กลับต้องการปิดช่วงโหว่ของจักรวาล

ข้อเท็จจริงถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จนมาถึงศตวรรษนี้เรื่องเล่าทั้งหลายกลายเป็นตำนานที่ผู้ฝันถึงความสำเร็จต่างหยิบยกมาสร้างแรงบันดาลใจ เราต่างได้ยินเสียงโห่ร้องของมโนธรรมสำนึกให้กระทำตามสิ่งที่ใจตนปรารถนา เราต่างได้ยินเสียงของหัวใจที่เต้นรัวเมื่อเราได้สัมผัสถึงความสำเร็จในมโนทัศน์ และเราต่างต้องการบรรดาลความสำเร็จนั้นขึ้นมากองอยู่ตรงหน้าเรา

เมื่อเราจินตนาการถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทั้งสมองและหัวใจต่างก็ไม่สนใจพรสวรรค์ ความหวัง และความต้องการ ยิ่งภาพจินตนาการของเราในมโนสำนึกชัดมากเท่าไหร่ พรแสวง ความกล้าบ้าบิ่น และความวิริยะอุตสาหะก็จะทวีมากขึ้นเท่านั้น และเราก็จะพบว่าเรามีโอกาสได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 บนโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น ไม่ใช่จะให้ความสำคัญกับคำว่า “อย่าคิดว่าตนเองทำไม่ได้ เพราะคนอื่นบอกว่าเราทำไม่ได้” อย่างเดียว แต่ต้องไม่ลืมด้วยว่า “อย่าคิดว่าตนเองทำไม่ได้ เพียงเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้” ด้วย


ติดตามผลงานอื่น


Credit

  • ชื่อหนังสือ: 100 เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จ
  • ผู้เขียน: David Niven
  • ผู้แปล: อิศรา ราชตราชู
  • ชื่อเรื่องต้นฉบับ: 100 Simple Secrets of Successful People
  • สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Harper Collin