คนไทยรู้จักหลวงตามหาบัว (พระธรรมวิสุทธิมงคล) แห่งวัดป่าบ้านตาด ในฐานะเกจิอาจารย์ นักเทศน์สอน และมีชื่อเสียงโด่งดังครั้งทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติ แม้ขณะนี้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม และเหล่าสานุศิษย์ก็ยังคงรักษาอดีตที่ควรทรงจำเกี่ยวกับท่านไว้ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ วันนี้ แม้ท่านจะจากไปแล้ว แต่ประวัติความเป็นมา ผลงานของท่านยังคงถูกกล่าวถึง พร้อมรำลึกถึงคุณความดีของท่าน รวมทั้งการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวที่มีความภูมิฐาน งดงาม แสดงให้เห็นคุณความดีที่ท่านเคยทำไว้ที่ทำให้เหล่าลูกศิษย์อยากจะประกาศคุณของท่านให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านสถาปัตยกรรม การออกแบบก่อสร้างที่ประณีต ใส่ใจ

พิพิธภัณฑ์วันที่ไป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จดี (ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้ว) ถึงอย่างนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความเลื่อมใสศรัทธา และรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำมาตลอดชีวิต ไม่เช่นนั้น เหล่าลูกศิษย์ลูกหาคงไม่พร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงท่านได้ใหญ่โตและประณีตงดงามเช่นนี้ รอบ ๆ พิพิธภัณฑ์จัดเป็นสวนอย่างมืออาชีพ สร้างความร่มรื่นให้กับสถานที่ สอดรับกับความเป็นวัดป่าที่มีอยู่เดิม

Advertisement

Advertisement

ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัวของท่าน ภาพผลงาน หนังสือที่ท่านศึกษา เอกสารจดหมายเป็นลายมือของท่านเอง จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์  ได้เห็นว่า นี่คือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทย

อาคารสถานที่ในโซนของวัดป่าบ้านตาด มีต้นไม้ร่มรื่น กับสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง ได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้เป็นไม้เป็นหลัก วิหาร ศาลา ที่เป็นที่บำเพ็ญธรรม และใช้สอยมีความแข็งแรงและใช้ประโยชน์คุ้มค่า

อาคารไม้โซนด้านนอกเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ สะอาด ข้าวของน้อย ดูทรงคุณค่า พระภิกษุยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่กันอย่างเงียบสงบ ผู้คนที่ไปก็เคารพกติกาของสถานที่ คือ ไม่มีการส่งเสียงดัง ต่างไปกราบไหว้และรำลึกถึงท่านเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

กุฏิ

ได้เข้าไปถึงกุฏิที่ท่านเคยพักอาศัย ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญความดีทางพระพุทธศาสนา ข้าวของเครื่องใช้ของท่าน ห้องเดิมที่ท่านเคยใช้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ในห้องนิพพานที่ท่านเคยพักอยู่ นาฬิกายังคงอยู่ที่เดิม ตั้งเวลาไว้ที่ก่อน 16.00 น. อันเป็นเวลาที่ท่านมรณภาพ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาล

ได้ชมและเป็นคติเตือนใจสำหรับผู้พบเห็นว่า คนที่ทำคุณงามความดีฝากไว้ในโลกนี้ แม้ร่างกายจะสูญสลายไปแล้ว ผู้คนก็ยังคงรำลึกถึงด้วยความกตัญญู และคงอยู่คู่โลกนี้ตลอดไป