หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้เรียนมา ขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากขวนขวายหาความรู้ เป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ หรือบางคนก็ออกมาหาประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัว พนักงานเอกชนหรือรับราชการ ซึ่งอาชีพต่าง ๆ ล้วนเป็นอาชีพที่สำคัญ เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการทำงานมีระบบอยู่ตลอดเวลา

อาชีพหนึ่งที่ผู้ที่จบการศึกษาออกมา หรือเป็นความหวัง ความฝันของตนเองและครอบครัวซึ่งก็คือ อาชีพรับราชการ แต่ก่อนที่จะรับอาชีพรับราชการนั้นก็จะต้องมีการสอบ ก.พ.ให้ผ่านก่อน เพื่อที่จะเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

โดยการสอบ ก.พ. ถือว่าเป็นด่านแรกของการที่จะเข้าสู่อาชีพรับราชการของหน่วยงาน กระทรวงต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการทำข้อสอบ ก.พ.ให้ผ่านจึงมีความสำคัญมากเลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

วันนี้ผู้เขียนจึงจะมาแนะนำเว็บไซต์และแฟนเพจ facebook เกี่ยวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบ ก.พ.ไว้ เพื่อเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสารให้ทันท่วงที และความรู้เนื้อหาแนวข้อสอบที่เปลียนแปลงรูปแบบใหม่ที่เพิ่มวิชากฎหมายเข้ามาด้วยจะเป็นอย่างไร จะมีเนื้อหาอย่างไรเพิ่มมาและมี website fanpage ไหนน่าติดตามมาดูกันเลยค่ะ

โดย ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 มีดังนี้

1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  100 คะแนน ประกอบด้วย

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน


website หลักของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Advertisement

Advertisement

https://ocsc2.job.thai.com/ จะมีประกาศสำคัญต่าง ๆ และแนวข้อสอบทั้ง 3 วิชาด้วยค่ะ สามารถเข้าไปทำได้เลย


สำนักงาน ก.พ.


 


 การเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ เป็นเรื่องที่ดี ใช้เวลาในการอ่านให้แตกฉาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสอบ เพื่อความสำเร็จในอาชีพ สุดท้านก็ขอให้ท่านผู้อ่านหรือผู้ที่กำลังจะสอบ ก.พ. ให้ผ่าน ได้คะเเนกันเยอะ ๆ นะคะ


ขอบคุณและเครดิตภาพจาก

ภาพปก โดย Chuk Yong จาก Pixabay 

ภาพที่1 สำนักงาน ก.พ.

ภาพที่2 หนังสือสอบ กพ พร้อมแนวข้อสอบ กพ 

ภาพที่3 ติวสอบ ก.พ. แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ติวกพ.com

Advertisement

Advertisement