อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

รอบรู้เรื่องขนส่งเอกชน

รอบรู้เรื่องขนส่งเอกชน

ก่อนที่จะไปส่งพัสดุกับขนส่งเอกชน ควรรู้ว่าสิ่งไหนที่เขาห้ามส่ง จะได้ไปส่งที่ไปรษณีย์โดยตรงเลย เมื่อรู้แล้วว่าส่งพัสดุแบบไหน อะไรได้บ้าง อันดับต่อไปก็เตรียมข้าวของที่จะไปส่ง มีกล่องเองไหม หรือจะไปให้พน