เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562   มูลนิธิเจ้งคำผง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมตอนปลายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีและอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2”  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/พี่นิกร_1-300x225.jpg" /> นายนิกร วีสเพ็ญ เลขาธิการสำนักงานมูลนิเจ้าคำผง เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า กิจกรรมภายในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกอบงานวันแห่งรำลึกถึงความดีชาวอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 11 เดือน11 นอกจากนี้การแข่งขับตอบปัญหาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็ยังมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ได้มา ต่อยอดความรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลฯ และยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ให้กับกลุ่มบุคคลอื่นๆ ซึ่งภายในงานนี้ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในจังหวัดมาให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองอุบลให้กับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

Advertisement

Advertisement

โดยภายในงานนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวาลัย ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ,โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, โรงเรียนอาเวมารีอา, โรงเรียนพิบูลมังสาหารและโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีและอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งนี้มีทั้งหมด3 รางวัล โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารและโรงเรียนอาเวมารีอา รางวัลรองชนะอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร และรางวัลชนะเลิศตกเป็นของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Advertisement

Advertisement

สำหรับการแข่งขันการตอบปัญหาในลักษณะนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3    และในอนาคตทางมูลนิธิเจ้าคำผง จะทำการจัดงานแข่งขันตอบปัญหาให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะถูกยกไปไว้ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการส่งไม้ผลัดทางวัฒนธรรมส่งไม้ผลัดทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีควรค่าแก่การขยายและเผยแพร่

เลขาธิการสำนักงาน สุดท้ายนี้ยังอยากฝากให้คนเมืองอุบลฯทั้งหมดไม่ว่าจะรุ่นไหน ๆ ได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์บ้านเมืองตนเอง แล้วเมื่อชาวอุบลทำได้เมืองอุบลราชธานีของเราก็จะกลายเป็นเมืองน่าอยู่เพราะมีพลเมืองที่รักในบ้านเกิดตัวเอง

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ ข่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพหมู่1.jpg