อีกหนึ่งสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของชาวจังหวัดยโสธรอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ โบราณสถานบ้านสงเปือย แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ในทางประวัติศาสตร์ในสมัยเก่าก่อน และมีความเก่าแก่ถึง 200 กว่าปีมาแล้ว มีทั้งวัตถุโบราณ และมีปูชนียสถานที่สำคัญ และสิ่งของโบราณต่าง ๆ มีเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังจะมีซากวัดและซากกำแพงเมืองตั้งอยู่อีกด้วย

บ้านสงเปือยเครดิตภาพโดยผู้เขียน

   แหล่งเรียนรู้โบราณสถานบ้านสงเปือยนั้นได้ตั้งอยู่ที่ บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนเเก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธรประมาณ20กิโลเมตร วิ่งตรงจากในเมืองออกมาทางไปจังหวัดอุบลราชธานี แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยมาอีกประมาณ6กิโลเมตร ก็จะเจออยู่ด้านซ้ายมือ ลักษณะโดยรวมแล้วจะคล้าย ๆ กับวัดป่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยรอบทำให้มีความร่มรื่นร่มเย็นเป็นอย่างมาก แถมภายในบริเวณยังมีที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปให้อาหารปลาได้อีกด้วย อีกทั้งภายในนั้นยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

Advertisement

Advertisement

ดงเมืองเตยเครดิตภาพโดยผู้เขียน

1. ดงเมืองเตย : เป็นชุมชนโบราณที่สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จะมีซากโบราณสถานก่ออิฐสมัยก่อน ๆ มีทั้งซากวัด สระน้ำ หรือแม้แต่กระทั่งกำแพงเมืองซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่ก็ยังพอจะมีเค้าโครงเดิมอยู่บ้าง และเป็นชุมชนที่ใช้ขวานหินขัด และรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาแบบทุ่งกุลาร้องไห้และตะกรันเหล็ก ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า เดิมทีอาจจะเป็นชุมชนโบราณสมัยเจนละ-ทวารวดี

2. พระพุทธรูปใหญ่ : เป็นพระประธานของวัดบ้านสงเปือย ซึ่งอายุน่าจะไม่น้อยกว่า 200 ปี

3. เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน : เดิมทีเป็นเจดีย์เก่า แต่ใน พ.ศ. 2498 ได้ต่อเติมขึ้นใหม่โดยเงินทุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม โดยการนำดินทั้งสี่ตำบลอันได้แก่ ดินจากที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปญมเทศนา และปรินิพพาน จากประเทศอินเดียมาบรรจุไว้

Advertisement

Advertisement

4. รอยพระพุทธบาทจำลอง : ซึ่งจะมีการสรงน้ำในวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี

5. พิพิธภัณฑ์ของโบราณ : เป็นสถานที่เก็บของโบราณที่ขุดได้จากเมืองเตยเก่าสมัยขอม ซึ่งพบเจอเป็นจำนวนมาก ได้รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้

บ้านสงเปือยเครดิตภาพโดย:เครดิตภาพโดยผู้เขียน

   และนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากมายให้เราได้ศึกษาค้นคว้า เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอายุมากกว่า200ปีมาแล้ว บรรยากาศก็ร่มรื่น สองข้างทางรายล้อมด้วยทุ่งนาและหมู่บ้านทำให้อดคิดถึงบรรยากาศสมัยเก่าก่อนเลยก็ว่าได้ จึงนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือแหล่งเรียนรู้ที่มีมนต์เสน่ห์และน่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

บ้านสงเปือยเครดิตภาพโดยผู้เขียน

เครดิตภาพโดยผู้เขียน

โบราณสถาน