อุบลราชธานี – วันเด็ก เด็กอุบลแห่ยึดรถถัง มทบ.22 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ที่ บริเวณสนามฝึกหน้า กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ของชาติในอนาคต

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของกองทัพบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดแสดงกิจกรรมทหาร ภายในค่ายทหาร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดง อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารรถสายพานลำเลียงพล เอ็ม 113 เอ 3 หรือ M113A3 ขนาด 1/35 ทั้งประจำที่และเคลื่อนที่ และการแสดงการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานวันเด็กต่างมายืนรอคอยให้ได้เพื่อสัมผัสถึงกลิ่นไอของความเป็นทหารชาติไทย ที่คอยปกป้องพื้นแผ่นดินไทย ในสักครั้งของความเป็นช่วงวัยเด็ก

Advertisement

Advertisement

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว
 

Advertisement

Advertisement