สัมภาษณ์

คุณยายวันดี ขนานนาม เป็นเกษตรกร ที่ ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี บ้านของคุณยายเปิดให้ศึกษาข้อมูล รูปแบบการทำการเกษตรโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปัจจุบันคุณยายไม่ได้ทำงาน ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน และปลูกยางพาราไว้ขาย ในการปลูกผักยายไม่ได้เอาสารเคมีมาฉีด ยายเอาน้ำหมักมาฉีด

น้ำหมักทำมาจาก สะเดา ต้นสมัด(ต้นส่องฟ้า ใบที่เป็นรู ๆ ) นำใบมันมาหมัก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์  โดยคุณยายไม่ได้มีสูตรตายตัวในการหมัก เนื่องจากมัวัตถุดิบอะไรก็ใส่ไปตามที่มี เอาไปราดใส่ใบผัก แมลงก็จะไม่มาตอมเลย แม้ว่าในปัจจุบันจะมีปัญหาเพลี้ยในมันสำปะหลังอยู่บ้าง แต่ในส่วนของพืชผักสวนครัวก็งอกงามดี และแมลงก็ไม่มาตอม ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการไล่แมลง

น้ำหมักคุณยายบอกว่าระยะเวลาในการรดน้ำหมัก ทุก ๆ สามวัน ก็รดซ้ำ  เมื่อพูดจบ คุณยายก็พาพวกเราไปชมสวนปลอดสารเคมีของคุณยาย

Advertisement

Advertisement

สวนคุณยาย

ผักที่คุณยายปลูกมีหลายชนิด เช่น แตง ฟักทอง ข้าวโพด ต้นเครือหมาน้อย พริก และกล้วย เป็นต้น

แตงขณะที่พวกเราเดินสำรวจแปลงผักของคุณยาย ได้พบเจอกับวัชพืชอย่างต้น ลูกใต้ใบ คุณยายบอกกับพวกเราว่า ต้นเครือหมาน้อยสามารถนำไปทำเป็นวุ้น หรือขนมวุ้นเครือหมาน้อยได้ ส่วนลูกใต้ใบ นำไปผสมกับน้ำหมักไล่แมลงนั้นจะทำให้น้ำหมักดีขึ้น แมลงไม่มาตอมเลย แม้มันจะเป็นวัชพืช แต่มันมีประโยชน์มากๆ นอกจากนี้ที่แปลงเกษตรของคุณยาย ยังเลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ อีกเช่น เป็ด ไก่ สุนัข 

ที่ อ.น้ำยืนแห่งนี้ มีหลายแห่งที่ทำการเกษตรเชิงผสมผสม และไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากคุณยายวันดี  คือไร่ของคุณคมสันต์ ถมหิรัญ  และไร่นาฟ้าเอ็นดู ทุกไร่จะออกเป็นความเห็นเดียวกันว่า การทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี นอกจากจะให้ผลผลิตดีแล้ว ยังทำให้ชีวิตสัตว์ และเจ้าของไร่เอง มีความปลอดภัยและสุขภาพดีอีกด้วย ที่สำคัญคือ หากทำได้ จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้สารเคมี แต่อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และต้องมุ่งมั่นที่จะทำจริงจัง เมื่อสำเร็จแล้ว การเกษตรจะได้กำไรงาม

Advertisement

Advertisement