ทุ่งคำน้ำแซ่บ          สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซ่บหรือที่ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นเรียกกันติดปากว่าทุ่งคำน้ำแซ่บ ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ เป็นสวนสาธารณะที่เปิดเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจเบิกบานและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พบปะกับผู้คนได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

ทุ่งคำน้ำแซ่บทุ่งคำน้ำแซ่บ          บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่กว้างเพียงพอสำหรับรองรับจำนวนผู้คนที่มาใช้บริการ มีสนามฟุตบอลมีโซนไว้สำหรับวิ่งออกกำลังกายมีเครื่องเล่นไว้ให้สำหรับเด็ก ๆ และที่สำคัญยังมีเครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บริหารแขน อุปกรณ์บริหารสโพก หัวไหล่ อุปกรณ์บริหารขา อุปกรณ์บริหารหน้าท้องและอื่น ๆ อีกมากมายให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการกัน โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่นิยมของผู้คนเป็นอย่างมากและเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก เทศกาลประเพณีสงกรานต์ก็จะใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรม

Advertisement

Advertisement

ทุ่งคำน้ำแซ่บ          นอกจากการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจจากการทำงานต่าง ๆ ได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่น ๆ ได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่เป็นการฝึกให้เราได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมเป็น เช่น การเล่นกีฬาฟุตบอลก็จะได้เรียนรู้ถึงความสามัคคี ความเป็นทีม ได้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผู้เขียนคิดว่าการออกมารู้จักเพื่อนในสถานที่แบบนี้เขาจะพาเราไปทำแต่สิ่งที่ดี ๆ มีประโยชน์

ทุ่งคำน้ำแซ่บ          รอบ ๆ บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบายเป็นธรรมชาติและถึงแม้ว่าสวนสาธารณะจะตั้งอยู่บริเวณถนนใหญ่มีรถมากมายก็จะใช้วิธีปลูกต้นไม้เพื่อไม่ให้อากาศมันแย่จนเกินไป และการเดินทางไปที่สวนสาธารณะแห่งที่ก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายเพราะเป็นทางผ่านของถนนหลักอยู่แล้วและสามารถเดินทางไปที่นี่ได้โดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาย 3 ก็ผ่านเส้นทางนี้ด้วยเช่นกันแต่ช่วงนี้สวนสาธารณะยังปิดให้บริการเพราะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดการแพร่เชื้อแต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเชื่อว่าถ้าสถานการณ์นี้ดีขึ้นสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีผู้คนเข้ามาออกกำลังกายกันอย่างหนาแน่นเช่นเดิมค่ะ

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบบทความทั้งหมดโดย : N'im Nim