วัดหลวง อุบลราชธานี

           วัดหลวงเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่)  ผู้สร้างคือพระประทุมวรราชสุริยวงศ์หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเจ้าคำผงและเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากท่านจะสร้างวัดหลวงแห่งนี้ขึ้นมาแล้วยังได้เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีขึ้นมาด้วยและยังให้พระสงฆ์และช่างที่อพยพมาจากเวียงจันทน์พร้อมด้วยท่าน อุปฮาด ราชบุตร ราชวงศ์ ท่านท้าวเพี้ย กรรมการน้อยใหญ่ร่วมกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาด้วย ซึ่งเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ ตอนแรกที่ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของวัดนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเรื่องที่มีใครบางคนได้เขียนเรื่องมาให้แล้วหรือเป็นเพราะเรื่องบังเอิญที่วัดนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาที่ได้มีผู้คนศรัทธากันอย่างมากมายขนาดนี้และผู้คนใช้วัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือประเพณีสำคัญต่าง ๆ และพระคู่บ้านคู่เมืองในวัดที่สำคัญ คือ พระแก้วไพฑูรย์ แต่ถ้าจะให้ผู้เขียนเล่าอย่างละเอียดผู้เขียนคิดว่าคงจะใช้เวลานานแน่ ๆ เลย ผู้เขียนจึงอยากให้เพื่อน ๆ ลองไปสืบค้นอ่านประวัติวัดแห่งนี้ดูนะคะซึ่งก็มีเนื้อหาสาระรอให้เพื่อน ๆ ไปอ่าน ผู้เขียนเชื่อว่าเพื่อน ๆ คงจะรู้สึกประทับใจเหมือนผู้เขียนแน่นอนค่ะ

Advertisement

Advertisement

วัดหลวง อุบลราชธานี

วัดหลวง          รอบ ๆ บริเวณวัดแห่งนี้จะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายมีส่วนที่เป็นสวนหย่อมเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากจะเป็นวัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนาแล้วยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนด้วยมีอากาศที่เย็นสบายเพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับริมแม่น้ำมูลเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมมากสำหรับการที่จะตั้งวัดและบริเวณภายนอกของวัดก็จะมีการทำธุรกิจมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพราะถ้าในตอนกลางคืนแล้วจะเห็นภาพที่สวยงามของบรรยากาศในยามค่ำคืนเป็นการนั่งรับประทานอาหารชิว ๆ ริมฝั่งแม่น้ำ

Advertisement

Advertisement

วัดหลวง          เมื่อถึงเทศกาลสำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ วัดแห่งนี้ก็จะจัดกิจกรรมขึ้นทุกปีเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาและเพื่อให้คนยุคใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้มีกิจกรรมดี ๆ ภายในครอบครัว ลูกหลานได้กลับบ้านมาเยี่ยมปู ย่า ตา ยาย เพราะปัจจุบันนี้คนส่วนมากมักจะเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ้าง ที่กรุงเทพมหานครบ้างเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้ แต่ในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรม ประเพณีหลาย ๆ อย่างจึงจัดขึ้นไม่ได้และผู้คนก็มาที่วัดน้อยกว่าปกติเพื่อลดความเสี่ยงในการเเพร่เชื้อ ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าสถานการณ์นี้ดีขึ้นเมื่อไหร่วัดแห่งนี้ก็จะกลับมาเป็นที่นิยมของผู้คนเช่นเดิม

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบบทความทั้งหมดโดย : N'im Nim