อุบลราชธานี – มูลนิธิสื่อสร้างสุขเดินหน้า “โครงการกินสบายใจ” พร้อมลุยปี63

วันนี้(25 ธ.ค. 2562) มูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ประชุมวางแผนเตรียมโครงการ “กินสบายใจ” ในปี2563  เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

โดยปี 2562 ที่ผ่านมาโครงการกินสบายใจได้ทำการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์กินสบายใจ 8 แห่งได้แก่ อำเภอเมืองอุบลฯ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอตาลสุม อำเภอน้ำยืน  อำเภอสำโรง อำเภอนาเยียและอำเภอวารินชำราบ เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ และยังได้ส่งเสริมโครงการโรงเรียนกินสบายใจ 19 แห่ง โดยเน้นการให้ความรู้กับโรงเรียนเพื่อสร้างทางเลือกอาหารกลางวันที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังทำการร่วมมือกับหลายภาคส่วนจัดงาน“เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 8”  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้ผลิต กับ ผู้บริโภค

Advertisement

Advertisement

คนึงนุช วงศ์เย็น ผู้รับผิดชอบโครงการกินสบายใจกล่าวว่าจากการระดมสมองกับเครือข่ายฯในวันนี้ แผนปี 2563 โครงการกินสบายใจจะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิชาการ งานวิจัยและประเมินผล ตามกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อระบบสุขภาวะ สร้างความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะยกระดับพลเมืองอาหาร โดยด้านการผลิตจะส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ส่วนด้านการตลาดจะส่งเสริมช่องทางกระจายอาหารสุขภาวะให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสร้างสื่อสารสังคมให้เกิดพลเมืองอาหาร

แผนเบื้องต้นที่จะดำเนินงานต่อไปได้แก่ 1) การพัฒนาฐานการตลาดและเพิ่มกิจกรรมของตลาดรูปแบบใหม่ 2) ขยายฐานสมาชิกจากเดิมที่มีทั้งหมด 8 ศูนย์ ซึ่งจะใช้ระบบบัดดี้อินทรีย์เข้ามาช่วย  3) ขยายโรงเรียนกินสบายใจ โดยส่งเสริมให้เด็กเรียนเป็นนักสื่อสารช่วยถ่ายทอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลให้กับสังคม  4) ส่งเสริมสังคมอินทรีย์ สร้างพลเมืองฉลาดกิน

Advertisement

Advertisement

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ ข่าว