โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของวัตถุอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด วัฏจักรต่าง ๆ เหล่านี้นำมาซึ่งการกำเนิดวัตถุดิบทางธรรมชาติ อาทิ หิน แร่ต่าง ๆ การเติบโตของพืช สัตว์ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรรมของมนุษย์ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่า มีสติปัญญาสูงสุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดมาบนโลก ณ ปัจจุบัน เพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด สามารถประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นแบ่งออกได้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

 • ประการที่หนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ในการหาอาหาร มนุษย์มีวิวัฒนาการจนสามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ มีความสามารถในการแปรรูปอาหารอย่างชาญฉลาด มีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์และเป็นกระบวนการ ก่อเกิดนวัตกรรมตามสถานการณ์ เช่น มีด ธนู หอก เครื่องปั้นดินเผา การก่อไฟด้วยหิน ผ่านกระบวนการทางความคิด จนกลายมาเป็น ปืน หม้อไฟฟ้า ไม้ขีดไฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น เหล่านี้คือ นวัตกรรม

Advertisement

Advertisement

 • ประการที่สอง เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์เรารู้จักการนุ่งห่มด้วยหนังและขนสัตว์ในยุคแรกๆวิวัฒนาการมาเป็นเครื่องนุ่งห่มจากการถักทอเส้นใยจากธรรมชาติและด้วยสติปัญญาของมนุษย์ก่อให้เกิดเครื่องมือในการถักทออย่างเป็นกระบวนการวิวัฒนาการมาเป็นเครื่องจักรทอผ้า เรียกว่า นวัตกรรม
 • ประการที่สาม เครื่องมือเครื่องใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย มนุษย์ รู้จักการก่อสร้างมาตั้งแต่อดีต มีการออกแบบที่ชาญฉลาดด้วยหลักการง่ายๆเพียงแค่ให้ตนเองอยู่รอดและปลอดภัย เมื่อมีการคิดค้นวัสดุที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความคิดที่ว่า ทำอย่างไรถึงไม่ร้อน ทำอย่างไรไม่ถึงหนาว ก่อให้เกิด สิ่งก่อสร้างที่ทนแดด ทนหนาว และภายในที่อยู่อาศัยนั้นอยู่สบาย นำมาสู่การคิดค้น เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น อิฐ ปูน และอื่นๆ เกิดสิ่งก่อสร้างที่งดงามและสะดวกสบาย เหล่านี้คือ นวัตกรรม
 • Advertisement

  Advertisement

 • อีกประการหนึ่ง คือประการที่สี่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยารักษาโรค มีการใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีการทำวิจัยด้านพืชสมุนไพร ส่งผลให้การใช้ยาเป็นไปในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดี ช่วยให้มนุษย์มียารักษาโรคและมีผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย สิ่งเหล่านี้คือ นวัตกรรม
 • จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความหมายเป็นองค์รวมว่า ปัจจัยสี่ สิ่งที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อดำรงชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น

  Advertisement

  Advertisement

  ลูกค้าหญิงท่านหนึ่งกำลังเลือกชุดผ้าฝ้ายครามแท้ทอมือ

                                                                     

  โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โลกเป็นดาวแห่งนวัตกรรม คำว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ การคิด การสร้างสรรค์  ข้างต้นเราได้กล่าวถึงการกำเนิดปัจจัยสี่ที่เป็นนวัตกรรมในการดำรงชีวิตที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายของมนุษย์แล้วนั้น อีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่อีกทั้งเป็นนวัตกรรมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อธรรมชาติและมนุษย์เราด้วยนั้นก็คือ การสวมใส่ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ "ปลูกคราม ย้อม ทอ" มีกลิ่นหอมจากครามธรรมชาติชุดจากผ้าฝ้ายครามแท้ทอมือ

   

                                                                                      

  ย้อนกลับไปสมัยก่อนผ้าครามเป็นผ้าที่เรานิยมใส่เป็นผ้าถุงนุ่งไปวัดทำบุญ ไปงานพิธีต่าง ๆ ตามโอกาสสำคัญๆ และไม่มีรูปแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายให้ได้เห็นกันอย่างทุกวันนี้ อันดับแรกก่อนจะเล่าว่าผ้าครามรักษ์โลกยังไงเรามารู้จักกันก่อนว่าผ้าครามคืออะไร ?

  ผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามหรือผ้าย้อมครามก็คือผ้าที่ทอด้วยมือ ย้อมสีด้วยครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึงสีน้ำเงินเข้ม บางที่ก็ย้อมครามที่เส้นฝ้ายก่อนนำไปทอด้วยมือให้เป็นผืน บ้างก็มัดหมี่ให้เป็นลวดลายก่อนแล้วจึงนำไปย้อมและทอมือด้วยกี่พื้นบ้าน วิธีการย้อมผ้าคราม จะนำเนื้อครามที่ได้จากการหมัก มาทำการย้อม โดยการผสมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ตามสูตรของแต่ละท้องถิ่น เช่น ต้นอ้อย ใบฝรั่ง น้ำด่าง ปูนขาว ขมิ้น แล้วกวนและทิ้งไว้จนส่วนผสมต่าง ๆ ทำให้เนื้อครามเปลี่ยนจากสีครามน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองอมเขียว จึงนำผ้าหรือด้ายที่ทำความสะอาดแล้วชุบน้ำพอหมาด ลงย้อมให้เนื้อครามเข้าเกาะเส้นใย แล้วนำขึ้นกระตุกให้โดนอากาศ ผ้าหรือฝ้ายจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงิน นำไปผึ่งให้แห้ง ถ้าต้องการให้สีครามเข้มก็ทำการย้อมหลายๆครั้ง ผ้าที่ผ่านการย้อมครามมาแล้วมีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือ ถ้าตัดเป็นเสื้อสวมใส่จะช่วยซับเหงื่อ  ดับกลิ่นตัว  เย็นสบาย ดังที่กล่าวมาข้างต้นพอจะรู้กันแล้วใช่มั้ยว่าทำไมถึงบอกว่า “หนึ่งนวัตกรรมในการรักษ์โลกคือการสวมใส่ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ "ปลูกคราม ย้อม ทอ" มีกลิ่นหอมจากครามธรรมชาติ”  ทุกกระบวนการในการผลิตผ้าครามมาจากธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะจากอุตสาหกรรมต่อสุขภาพอนามัยของคนใส่ผ้าคราม เราเองในฐานะคนรุ่นหลังควรรักษา พัฒนา และนำความรู้ของบรรพบุรุษ มาปรับใช้ในวิถีการผลิตให้เหมาะกับการบริโภคที่หวนกลับสู่ธรรมชาติ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

  ในปัจจุบันผ้าครามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเรา บ้างก็ต่อยอดจากผ้าซิ่นหนึ่งผืนเป็นกระโปรงผ้าฝ้ายแท้ทอมือลายคราม บ้างก็ต่อยอดตัดเป็นเสื้อครอปผ้าฝ้ายแท้ทอมือให้เข้ากับยุคสมัย วัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดี บ้างก็ตัดเป็นเดรส ตัดเป็นชุดเซ็ตใส่ทำงาน ผ้าฝ้ายย้อมครามนอกจากจะมีสีสันที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วนั้น บวกกับการถูกต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยถือเป็นหนึ่งในวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยรัก(ษ์)โลกคือการสวมใส่ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติมีกลิ่นหอมจากครามธรรมชาติและยังใส่สบายในทุกโอกาส

  นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอาจส่งผลให้เป็นภัยต่อมนุษย์เราได้ ถ้าหากมนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม นวัตกรรมที่ดี นอกจากจะต้องตอบสนองต่อปัจจัยสี่ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราแล้วยังต้อง

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

  เสื้อแขนกระดิ่งผ้าฝ้ายครามแท้ทอมือ