ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยปัจจุบัน ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ ศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการรวมกัน เป็นประเทศไทยมาจนเป็นปึกแผ่นและมั่นคงทางการเมืองการปกครองศิลปะวัฒนธรรมประเพณีศาสนา เศรษฐกิจและสังคมสิ่งเหล่านี้ได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay                                                                         ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay 

การสถาปนากรุงสุโขทัย

เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชนชาติไทยกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างบ้านเมืองขึ้นหลายแห่งหนึ่ง ในนั้นมีคนไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของขุนศรีนาวนําถม ได้เข้ามาสถาปนาอำนาจขึ้นที่เมืองเชลี่ยง หรือเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ต่อมาได้ขยายอำนาจเข้าไปในเมืองสุโขทัย โดยได้รวมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน เมืองทั้งสองแห่งนี้มีที่ตั้ง เพื่ออำนวยต่อการเป็นศูนย์กลางของชุมชนในบริเวณนั้น เมืองสุโขทัยไม่ได้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม แต่ตั้งอยู่ถัดลงมาจากเมืองศรีสัชนาลัยทางทิศใต้ การครองเมืองสุโขทัยของขุนศรีนาวนําถม ไม่ปรากฏหลักฐานให้ได้ศึกษามากนัก แล้วแม้จะมีอำนาจในการปกครองนครทั้งสอง แต่ก็ครองอำนาจอยู่แต่ที่เมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้น ไม่สามารถคุมเมืองสุโขทัยได้ ขุนศรีนาวนำถุมถือว่าเป็นผู้นำเชื้อสายคนไทยที่ปรากฏชื่อในจารึก เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบุคคลจากเชื้อสายกษัตริย์ทางราชวงศ์เชียงแสน และจากหลักฐานศิลาจารึกวัดศรีชุมซึ่งได้กล่าวถึงขุนศรีนาวนำถุม ผู้ครองเมืองสุโขทัยมาก่อนที่จะมี การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยของชนชาติ ไทยนั้นสามารถลําดับเชื้อสายได้ดังนี้

Advertisement

Advertisement

  1. ศรีนาวนำถุมมีพระโอรสและพระธิดาคือขุนผาเมืองนางเสืองพระราม ศรีนาวนำถุมมีพระโอรสและพระธิดาคือขุนผาเมืองนางเสืองพระยารามคำแหง
  2. ขุนผาเมืองครองเมืองราด อภิเษกกับนางสิงขรเทวีพระธิดากษัตริย์ขอม
  3. นางเสือง  เป็นมเหสีของขุนบางกลางหาวคลองเมืองบางยาง
  4. พระยาคำแหงพระรามมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อขุนศรีสัทธา

ในช่วงสุโขทัยยังมีฐานเป็นรัฐในช่วงศตวรรษที่ 18 นั้น ดินแดนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมเมืองเสียมราฐ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18  เป็น เป็นช่วงที่ขอมมีอำนาจสูง จนกระทั่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สวรรคตอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงรัฐต่าง ๆ จึงถือโอกาสตั้งตนเป็นอิสระรวมถึงสุโขทัยด้วยภาพโดย ยุทธกร รังศรี จาก Pixabay

                                                                                            ภาพโดย hs5ekv0 จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่หลงเหลือจากสมัยสุโขทัย

สิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่ให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาความเป็นมาของคนยุคก่อน คือ เช่น เตาเผาเครื่องสังขโลก วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย เป็นต้น ที่ทำคนยุคเราได้รู้ ว่าคนสมัยก่อนดำรงชีวิตกันยังไง มีประเพณีที่ดีงามที่ตกทอดมาถึงคนยุคเรา และศีลปะวัฒนธรรม ที่ดีงาม เช่น ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ และสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยากให้ไปเที่ยว คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  

อาหารพื้นถิ่นสุโขทัย

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ปัจจุบันยังมีขาย จะมีความหอมที่โดดเด่นอร่อยสะอาด และมีชื่อเสียง ที่สามารถหาซื้อทานได้ทั่วไปในจังหวัดสุโขทัย  ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวคือเส้นเหนียวเนื้อแป้งนุ่ม  ใส่เนื้อหมู และหัวไชโป๊วหั่นชิ้นเล็ก ถือว่าเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนที่มาเยือนสุโขทัย และอีกมากมาย เช่น ขนมผิง / ทองม้วน ข้าวเปิ๊ปสุโขทัย จะหาซื้อทานได้ที่จังหวัดสุโขทัย หรือเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านก็มีขาย ขนมผิง และ ขนมทองม้วน หาทานได้ง่ายเพราะมีชื่อเสียงเรื่องรือไปไกล และมีสูตรที่ทั่วไปสามารถนำไปทำทานเองที่บ้านได้

 Pixabay ภาพโดย edusma7256 จาก Pixabay 

 

ผลิดภัณฑ์ท้องถิ่น

ผ้าหมักโคลน บ้านนาต้นจั่น ผ้าทอหาดเสี้ยว ทำทอง - เงิน โบราณ สังคโลกเครื่องปั่นดินเผา ที่คนที่มาเยือนจังหวัดสุโขทัยก็สามารถซื้อเพื่อไปฝากพี่ฝากน้องได้ เป็นของตกแต่งบ้านก็ดี เพราะเป็นสินค้า OTOP หาซื้อได้ง่าย แถมราคาถูก

 

ปากกาทอง

ภาพปกโดย sasint จาก Pixabay