ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับอาณาเขตประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นคือ ประเทศลาว  ประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย

         ครั้งนี้ผมจะนำท่านมาท่องไปในลาวใต้   ลาวใต้มีสถานที่สวยงามหลายแห่งที่น่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะน้ำตก   น้ำตกในลาวใต้ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามเหล่านี้มีแห่งหนึ่งได้ชื่อว่า

"ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"  คือที่ไหน..ตามผมมาเลยครับ..

            ก่อนที่เราจะไปถึงน้ำตกในลาวใต้กัน  เรามาเดินทางตามเส้นทางกันก่อนนะครับ  ถ้าเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าทางช่องเม็ก (เพื่อความเรียบร้อยเตรียมพาสสปอร์ตไปด้วยนะครับ)  ผ่านปากเซ และเข้าสู่จำปาสัก ซึ่งเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของลาวใต้  แขวงจำปาสักนี้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ยุคโบราณ  เนื่องจากอยู่ในพื้นที่การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณ และเป็นที่ตั้งของนครจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างในกาลเวลาต่อมา

Advertisement

Advertisement

 ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ

 (ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ)       

          ในแขวงจำปาสัก เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะน้ำตก   มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกผาส้วม ลักษณะของน้ำตกผาส้วมจะคล้ายกับน้ำที่ไหลลงสู่ห้อง เพราะคำว่า"ส้วม"ในภาษาลาวหมายถึงห้องครับ   ต่อไปคือน้ำตกตาดฝาน หรือน้ำตกแฝด คือน้ำตกที่ไหลคู่ขนานกันลงมา และที่จะพลาดไม่ได้คือ น้ำตกคอนพะเพ็งหรืออีกชื่อหนึ่งคือ  "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" นั่นเองครับ  ในส่วนของลาวใต้นี้น้ำตกคอนพะเพ็งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ signature ที่นักท่องเที่ยว ไม่อาจพลาดการมาเยี่ยมชม โดยน้ำตกคอนพะเพ็งนี้ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง มีแก่งหินตามเส้นทางของน้ำตกฯ แก่งหินนั้นจะไม่สูงนักแต่การไหลของน้ำตกฯ รวมถึงความแรงของน้ำตกฯ  นั้นค่อนข้างแรงทีเดียว  (ธรรมชาติมีความทรงพลังจริง ๆ )  มีจุดชมวิวทิวทัศน์และจุดให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพหลายจุด ทุกจุดทุกมุมก็สวยงามไม่แพ้กันเลยครับ

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ(ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ)

บริเวณพื้นที่โดยรอบของน้ำตกแต่ละแห่งโดยเฉพาะน้ำตกตาดฟาน จะล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว คือ ป่าไม้ ทำให้อากาศร่มรื่นตลอดปี  นักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติ   สัมผัสกลิ่นไอของป่าสีเขียว  แหล่งน้ำตกสวยงามสูดอากาศสดชื่นเต็มปอดกันเลย   น้ำตกหลายแห่งในลาวใต้รอท่านมาเยือน  มาท่องเที่ยวกันนะครับ.

Advertisement

Advertisement