ปราสาทบ้านเบญจ์ปราสาทตามฮอยศรัทธาวันนี้ยังคงอยู่อีสานตอนล่าง เที่ยวชมแหล่งอารยธรรมเรื่อยๆ จนมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี หรือเมืองดอกบัวงามนั่นเอง จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านลาวและเขมร ในบทความนี้จึงนำพาทุกท่านเข้าสู่การเดินตามฮอยอารยธรรมขอมโบราณ ขับรถจากอำเภอวารินอุบล จนมาถึงอำเภอทุ่งศรีอุดม และได้พบโบราณสถานที่ชื่อว่า “ปราสาทบ้านเบญจ์” ปราสาทบ้านเบญจ์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 


ปราสาท

ปราสาทบ้านเบญจ์ เป็นศิลปะแบบขอมสมัยลพบุรี และเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ ตัวปราสาทหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก ด้านนอกหน้าก่อนทางขึ้นกำแพงแก้วของปราสาท มีอาคารจตุรมุขที่ก่อด้วยศิลาแลงสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร 


ปราสาท

ส่วนด้านใน เป็นปราสาท 3 หลังก่อขึ้นบนฐานศิลาแลงเดียวกัน โดยวางทิศ เหนือ - ใต้ ตัวของปราสาท ถูกก่อขึ้นด้วยอิฐ มีประตูหลอกและเสาประดับผนัง ส่วนด้านบนขึ้นไปพังทลายหมด ตัวประธานปราสาทจะใหญ่ที่สุด และถูกกรมศิลปากรบูรณะอีกครั้ง โดยการสร้างกรอบประตูสลักจากหินทราย มีประตูหลอกด้านข้าง และยังได้การค้นพบทับหลัง แต่ถูกเก็บไว้ที่กรมศิลป์เรียบร้อยแล้ว

Advertisement

Advertisement


ปราสาท

ปราสาทด้านในปราสาทประธานจะพบฐานศิวลึงค์และมีรูปปั้นคล้ายนันทิเกศวรอยู่บนฐานศิวลึงค์ที่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์และคงความสวยงาม ส่วนปราสาทรองจะมีฐานศิวลึงค์ทั้งคู่ 


ปราสาท

เมื่อมองจากด้านข้างปราสาท จะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวปราสาทยุบและเอนไปด้านหลัง 


ปราสาท

บรรยากาศภายในปราสาท ร่มรื่นมาก เพราะมีต้นลำดวนขนาดใหญ่ แต่ก็อย่างที่ว่า ต้นลำดวนไม่ได้โตมาง่ายๆ ก็จะโตมาขนาดนี้ แน่นอนว่าอายุต้องไม่ต่ำกว่า 200 - 300 ปี 


ต้นไม้

ภายนอกปราสาท มีคลองน้ำขนาบข้างปราสาททั้งทิศเหนือและทิศใต้ จุดที่น่าสนใจคือ ต้นไม้ที่เกิดมาติดกำแพงแก้วของปราสาท ที่โตมาได้อย่างสวยงามจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ 

Advertisement

Advertisement


ปราสาท

ส่วนใครที่อยากเห็นความสวยงามของปราสาทที่ยังคงลักษณะสมบูรณ์เกือบทุกส่วน แนะนำว่าต้องมาดูกับตาตัวเองแล้วแหละว่าสวยงามแค่ไหน โบราณสถานไม่มีค่าเข้าชม การเดินทางจะให้ดีแนะนำเป็นรถส่วนตัว เพราะรถสายไม่ค่อยผ่าน ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะครับ


ภาพทั้งหมดโดยผู้เขียนบทความ