ความจริงที่พบ ในการเรียนออนไลน์

                 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการประชุมทางไกลและรับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ คุณครูทุกคนได้น้อมรับนโยบายและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีแนวทางที่เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน

แนวทางการเรียนออนไลน์         คุณครูยังได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือ ใบงานต่าง ๆ ให้กันนักเรียน ระหว่างนี้ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของนักเรียนทุกคนโดยเดินทางไปที่บ้านของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ในเมืองจะมีความพร้อมมากกว่า โรงเรียนตามชนบทอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนตามชนบทขออนุญาตยกตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ผู้ปกครองบางบ้านมีทีวีแต่ไม่มีกล่อง บางบ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต บางบ้านไม่มีทั้งกล่องไม่มีทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งในขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากต่อการเรียนทางออนไลน์ บางบ้านเด็กอยู่กับตา,ยาย,ปู่,ย่า ผู้สูงอายุ ลองนึกภาพตามว่า...ใครจะเป็นคนสอนใคร 

Advertisement

Advertisement

แจกเอกสารการเรียนออนไลน์                                                                                

          ผู้ปกครองบางคนต้องทำงานไม่สามารถพาเด็กเรียนออนไลน์ได้จึงได้แต่ภาวนาให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็ววัน และได้เปิดเรียนเร็ว ๆ ในช่วงนี้เป็นช่วงทำนาของชาวนา เด็กๆที่อยู่ในชนบทแบบนี้แน่นอนว่าผู้ปกครองจะต้องพาไปนาด้วยเป็นอย่างแน่ ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาที่จะทำให้เด็กไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ปัญหาต่าง ๆ นานานี้คุณครูเขาต้องแก้กันไปตามเนื้อผ้าและหน้างาน เมื่อปัญหาของผู้ปกครองจบไปทีนี้มาถึงบทบาทหน้าที่ของคุณครูเขากันบ้าง

           สิ่งแรกที่คุณครูจะต้องทำคือ

1. การสำรวจความพร้อมโดยการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

Advertisement

Advertisement

2. เตรียมเอกสารการเรียน ใบงาน หนังสือ บางคนอาจจัดเตรียมเป็นแฟ้มงานให้เด็ก

เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์

3. นำเอกสารไปส่งถึงหน้าบ้าน หรือบางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองมารับเองที่โรงเรียน

คุณครูนำเอกสารไปส่งเด็กที่บ้าน

4. โทรติดตามสอบถามถึงปัญหา รวมทั้งเช็คชื่อเด็กไปด้วย ว่าเด็กสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่

5. ไปเก็บเอกสารประกอบการเรียนที่บ้านเด็กอีกครั้งพร้อมกับนำเอกสารชุดใหม่ที่ต้องใช้ในสัปดาห์ต่อไปให้กับเด็ก

คุฯครูแจกเอกสารชุดใหม่

6. ทำบันทึกคะแนนการทำงานของเด็กเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ทำบันทึกการเข้าเรียนเด็กรายสัปดาห์

8. ทำบันทึกการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรายสัปดาห์

9. ทำบันทึกรายงานปัญหารายสัปดาห์

10. ทำบันทึกข้อความรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

           นอกจากคุณครูจะเสียสละเงินในกระเป๋าในการใช้จ่าย ไปก่อนแล้วคุณครูยังต้องเผชิญกับสุนัขของแต่ละบ้านอีก ปัญหาหลัก ๆ ของคุณครูนาทีนี้คือ ไหนกระดาษที่ใช้ปริ้นใบงาน ไหนหมึกใช้ปริ้นงาน เครื่องปริ้นคุณครูก็พร้อมที่จะน็อคได้ตลอดเวลา ในนักเรียน 1 คนต้องปริ้นใบงานกี่ใบลองคิดตามนะคะ เด็ก 1 คนต้องเรียนหลายวิชาบางวิชาจะมีใบงาน 1-3 แผ่น ต่อ 1 วัน แต่ละวันคุณครูต้องปริ้นกี่ร้อยใบ จากการเรียนออนไลน์ได้ผ่านพ้นไป 1 สัปดาห์ เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เปิดเรียนเถอะคุณครู” เผลอแปปเดียวเปิดดูทีวี บ้างก็นอนเล่นเกม บ้างก็หลับ บ้างก็เล่นของเล่น ในการแวะข้างทางของเด็กบางคนนั้น บ่งบอกถึงความยังไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด เราจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกันนะคะ เพื่อเด็กๆคุณครูพร้อมทุ่มเทเสมอ

Advertisement

Advertisement

 ขอคุณรูปจากเพจ โรงเรีนบ้านนางาม https://web.facebook.com