ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รำสดุดี วีรกรรมท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓

รำสดุดี วีรกรรมท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีรำสดุดีวีรกรรมของท้าวสุรนารี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเทศกาลรำลึกวีรกรรมของท้าวสุรนารี ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid19 จึงทำให้กิจกรรมดีงกล่าว เลื่อน