เรือมมะม้วด (รำแม่มด) พิธีกรรมที่นำมาสู่บทเรียน


           เรือมมะม้วด (รำแม่มด) เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มักจะพบได้ตามต่างจังหวัด เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ เชื้อสายเขมร มีลักษณะเหมือนกับการทรงเจ้า คล้ายมีองค์ประทับจากนั้นก็จะมีคนถามหาสาเหตุของการเจ็บป่วยจากแม่มดเมื่อรู้สาเหตุแล้ว ก็ถามต่อไปว่า จะให้ทำ อย่างไรจึงจะหาย

            การรำแม่มด เท่าที่เราจำความได้เมื่อมีการจัดพิธีนี้ขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล หรือแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย จึงต้องพึ่งทางไสยศาสตร์โดยการจัดพิธีกรรมรำแม่มดขึ้น ในส่วนของการให้จังหวะในการร่ายรำแม่มดนั้นก็จะมีทั้ง แคน ซอ ฆ้องและกลอง1

การรำแม่มด ถือเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานานของชาวบ้าน ลักษณะการ่ายรำก็มีความสวยงามแล้วแต่ตัวบุคคลที่ทำการรำแม่มดนั้นด้วย ซึ่งหลายคนที่ไม่เคย ก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นมาก ๆ2

Advertisement

Advertisement

เมื่อการรำแม่มดนี้เป็นพิธีกรรมที่สืบต่อกันมานาน โรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีคนในชุมชนแถวนั้น ยังรักษาพิธีกรรมนี้อยู่ จึงต้องช่วยกันคิดเพื่อให้เป็นพิธีกรรมนี้ยังอยู่ต่อไป โดยนำมาดัดแปลงท่ารำรวมถึงการแสดงประกอบโดยผ่านเด็กนักเรียน ซึ่งช่วยให้คนที่อื่น หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่ไม่เคยเห็นได้เรียนรู้ และสัมผัสความเป็นวิถีชาวบ้านอีกทางหนึ่ง3

การแสดงรำแม่มดของเด็กนักเรียนจะใช้จำนวนกี่คนก็ได้ แต่จะมีตัวหลัก 1 คน ที่แสดงเป็นคนที่ถูกแม่มดเข้าประทับ ส่วนคนอื่น ๆ ก็จะทำหน้าที่รำอยู่ข้าง ๆ เพื่อประกอบการแสดงให้น่าดูมากยิ่งขึ้น4

การแสดงที่นักเรียนนำมาแสดงนั้น สามารถนำมาเป็นการแสดงหลักของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นการแสดงเปิดงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้สืบสานพิธีกรรมของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วย  เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการรำได้อีกทาง5

Advertisement

Advertisement

           พิธีกรรมการรำแม่มดนี้ คนในชุมชนบางที่ก็ยังประกอบพิธีอยู่ ซึ่งหาใครสนใจมาดู ด้วยตนเอง ส่วนมากจะจัดพิธีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สะส่วนใหญ่ หรือเมื่อมีอะไรที่ทำให้คนในพื้นที่ไม่สบายทั้งกายและใจ ก็จะมีการจัดงานพิธีนี้ขึ้น ในส่วนของทางโรงเรียนเอง ก็จะใช้เพื่อประกอบกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจ่ายพิธีเก่าแก่นี้ด้วย ^^


ภาพประกอบโดย LuckOnline

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ที่  LuckOnline