ช้าง คือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทุกวันที่ 13 มี.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่รำลึกสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา ซึ่งเป็น "วันช้างไทย" และเป็นวันที่ประชาชนคนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับบ้านเรามาตั้งแต่อดีตกาลนั้นเอง และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาเป็นเวลานานช้างภาพ https://bit.ly/2HrEOPH

นอกจากนี้คนในอดีตให้ความสำคัญกับช้างเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา และด้านพระมหากษัตริย์ ช้างไทยถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติไทยนั้นเอง ช้างจึงเป็นสัตว์ที่คนไทยให้ความสำคัญนั้นเอง ถือว่าช้างคือทหารกล้าที่อยู่เคียงข้างพระมหากษัตริย์เลยก็ว่าได้ช้าง

Advertisement

Advertisement

ภาพ https://bit.ly/38rUi1S

ช้างเสมือนสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์อีกด้วย และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คนในสมัยนั้นเชื่อกันว่าช้างเผือกคือสัตว์ที่เสมือนเจ้านายชั้นฟ้าอีกด้วย และที่สำคัญคนไทยยังเชื่อกันว่าหากได้รอดใต้ท้องช้างจะช่วยให้พ้นเคราะห์นั้นเอง และในปัจจุบันช้างก็คงยังเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านเมืองเราช้าง

ภาพ https://bit.ly/3bC55bP

และได้ค้นพบจาลึกในอดีต ข้างคือสัตว์ที่สามารถป้องและกู้เอกราชของไทยให้กลับคือมา ช้างเป็นสัตว์ที่มีขนานใหญ่ และในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงนำช้างออกรบและสามารถกู้เอกราชกลับคือมาได้ และได้ประกาศเอกราชบนหลังช้างอีกด้วย ช้างถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของไทยเลยก็ว่าได้ โดยในอดีตช้างถือเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระมหากษัตริย์เลยก็ว่าได้ช้าง

ภาพ https://bit.ly/2vuNi5P

Advertisement

Advertisement

และในปัจจุบันนี้ช้างก็ยังคงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา และยังคงมีการจัดแสดงช้างอยู่ไม่น้อย และที่สำคัญช้างคือสัตว์ที่มีความฉลาดมากอีกด้วย โดยช้างไทยเราควรอนุรักษ์ไว้เพราะช้างไทยคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานั้นเอง

และนี้ก็คือตำนานช้างไทยสัตว์ที่อยู่คู่บ้าคู่เมืองของเรามาอย่างยาวนาน ที่เราคนไทยควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำบ้านเมืองของเรา และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย และในปัจจุบันก็มีหลายสถานที่ที่มีการจัดการแสดงต่างๆ อีกด้วย
ภาพหน้าปก https://bit.ly/2OSXgEM