สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

สวนแก้ว ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม ส่งสุขภาพในราคาครอบครัว

สวนแก้ว ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม ส่งสุขภาพในราคาครอบครัว

สวนแก้ว ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม เป็น 1 ใน 2 ฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์เจ้าแรก ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยแรกเริ่มนั้น สวนแก้ว เป็นที่รู้จักของชาวศรีสะเกษในชื่อของสวนขายต้นไม้ของอาจารย์ปรีดา สฤษนิรันดร์ ผู้ซึ่งเคยรับหน