โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

โควิด ติดเพลงลูกทุ่ง

โควิด ติดเพลงลูกทุ่ง

สวัสดีครับทุกท่าน ในภาวะปัจจุบันที่เหมือนว่าประเทศไทยของเรากำลังจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ อย่างดีจากมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมมือกัน ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงแ