ขอขอบคุณเครดิตภาพปกจาก https://www.canva.com/design/DAD4ksHTuNk/uFKSmI-jRTCAt3TN_XnJxg/edit


สถานการณ์ในปัจจุบันที่ต่างประสบพบกับสภาวะเหตุการณ์ของการมีโรคระบาด ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายหน่วยงานต้องหยุดทำการ ตลอดจนรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่จำเป็นต้องหยุดกิจการในช่วงเวลานี้

แต่ทั้งนี้ร้านขายยาซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าด่านของระบบบริการสาธารณสุข

ที่เล็งเห็นสุขภาพประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพด้านความจำเป็นของปัจจัยสี่ที่เรียกว่า “ยา” ในเวลานี้นั้น ซึ่งผู้เขียนเองนอกจากปฏิบัติภาระกิจเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลแล้วยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นเบื้องต้นเช่นเดียวกัน

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงอยากขอแบ่งปันหลากหลายการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดที่ร้านยาหลายร้านได้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางที่ประกาศอยู่ในขณะนี้  

Advertisement

Advertisement


ด้านอุปกรณ์ : มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการลดระยะห่างทางสังคมในการให้บริการและรับบริการ ซึ่งจัดทำโดยการมีฉากพลาสติกกั้นติดกีบท่อ PVC สีฟ้าเขียวเพื่อให้สามารถตั้งอยู่แนวตั้งและเป็นตัวยึดติดไว้

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


รวมถึงการจัดเตรียมแอลกฮอล์เจลล้างมือที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดมือก่อนและทำความสะอาดหลังการเข้ารับบริการ

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ : บุคลากรมีการเตรียมการโดยการแต่งกายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการได้รับและแพร่กระจายเชื้อโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรวมไปถึง face shield

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


สถานการณ์ในปัจจุบันในทุกก้าวเดินค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านเดินทางแต่ละก้าวอย่างมีสติอย่างน้อยหากแม้นไม่นึกถึงคนอื่น ก็ลองนึกถึงตนเองว่าถ้าเกิดได้รับเชื้อขึ้นมาอย่างจริงจัง อะไรจะตามมาเป็นห่วงโซ่อาหารบ้าง ซึ่งอย่างน้อยสิ่งที่จะตามมาคือบุคคลใกล้ตัวอันเป็นที่รักยิ่งของตนเองทั้งนั้น สุดท้ายเเล้วก็เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองเเละสังคมอยู่ดี

Advertisement

Advertisement


ดังนั้นบทความนี้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญกับวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน และขอให้ผ่านไปด้วยดี โดยที่จะมีบทความเหล่านี้ตลอดจนสถานะเฟซบุ๊กที่จะคอยเตือนเป็นความทรงจำให้แก่กันในอนาคตครับ แล้วทุกอย่างจะผ่านไป ... ด้วยดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ