บุญข้าวจี่

ปากกาทอง          บุญข้าวจี่ คิอข้าวเหนียวที่สุกแล้ว นำมาปั้นเป็นก้อนพอกำมือ บางบ้านก็จะใส่น้ำตาลอ้อย บ้างบ้านก็จะไม่ใส่ หรือทาเกลือให้ทั่วก่อน แล้วนำไปปิ้งไฟให้สุกหอม ทาด้วยไข่ไก่จนทั่ว แล้วปิ้งต่อจนสุกเหลืองมีกลิ่นหอม บุญข้าวจี่ เป็นงานบุญของชาวอีสาน เป็นการทำตามฮีต 12 ซึ่งกำหนดทำบุญใน เดือน 3 ขึ้น 1 ค่ำเดือน 3  มีกำหนด 30 วัน เป็นการทำบุญใหญ่ในระดับชุมชน เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือกันตั้งแต่โบราณมาว่าเป็นเดือนสู่ขวัญข้าว คือมีการถวายข้าวเปลือกพระและนิยมทำบุญบ้าน สวดมนต์เสร็จพิธีสงฆ์ แล้วก็สู่ขวัญข้าวตามธรรมเนียมพราหมณ์ บางบ้านก็ทำเล็กน้อยพอเป็นพิธี คือเอาข้าวไปถวายสงฆ์แล้วทำพิธีตุ้มปากเล้าเล็กน้อยเป็นการบูชาคุณของข้าวในเล้าหรือยุ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพระแม่ธรณีที่ให้ข้าว ปลา อาหาร มาให้กับชาวนา ได้กิน ได้ใช้  เท่ากับงานบุญกฐิน ทั้งนี้รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีของท้องถิ่น เผยแพร่ศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน ของคนในชุมชนเอง เสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองกัน ผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า หัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าเกษตร ที่เรียกว่าของดี 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักในแพร่หลาย

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมในงานก็จะมีขบวนแห่ข้าวจี่ การประกวดนางงามข้าวจี่  งานพาแลง แสง สี เสียง และมหรสพ ต่าง ๆ 

สิ่งที่โดดเด่น

ปากกาทอง           วันทำบุญข้าวจี่มักจะเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ทุกหลังคาเรือนจะจัดเตรียมข้าวจี่ เพื่อนิมนต์พระสงฆ์มารวมกันที่ศาลาโรงธรรม จะมาพร้อมกันแล้วอาราธนาศีล ว่าคำถวายข้าวจี่เสร็จแล้วเอาข้าวจี่ไปใส่บาตร พระสงฆ์จบแล้ว ญาติโยมยกอาหารคาวหวานไปถวายพระฉันแล้วอนุโมทนาเป็นการเสร็จพิธีถวายข้าวจี่ ในปัจจุบันชาวบ้านนอกจากจะทำบุญข้าวจี่แล้วยังทำบุญมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

เถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเข้าจี่ ไปถวายสงฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญ

 

ปากกาทอง

         ประเพณีบุญข้าวจี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเป็นประเพณีที่สวยงาม แล้ว และเป็นการตอบพระคุณพระแม่ธรณี ที่ให้ข้าว ให้น้ำเรากิน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีกับคนในชุมชน และเป็นการร่วมยาทอีกด้วยปากกาทอง

 

 

 

 เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ้ใส่น้ำอ้อยหัวน้อยเช็ดน้ำตา

 

ปากกาทอง