กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง บันทึกนี้เป็นบันทึกที่เป็นพระ ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้มองเห็นในสัจธรรมของชีวิตระหว่างการเป็นฆราวาสที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นพระภิกษุในกาลนี้นั้น ซึ่งส่งต่อสิ่งที่ได้รับมาขณะนั้นตามแห่งความเป็นจริง กับทุกท่านที่สนใจ เกี่ยวกับบันทึกประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นทางศาสนานี้ จึงขอเล่าผ่านบทความนี้ เป็นลำดับตอนต่อไป . . . 


หลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่ได้ฤกษ์อุปสมบทวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนจึงจัดทำหนังสือขออนุญาตลาอุปสมบทกับต้นสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน พร้อมแนบหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสประกอบการเสนอ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผ่านไปได้ด้วยดี  ระหว่างนี้ก่อนวันอุปสมบทสิ่งที่ผู้อุปสมบทรวมถึงข้าพเจ้าจักต้องเตรียมคือ การเตรียมตนให้พร้อมทั้งการทำสมาธิ และบทสวดมนต์ที่สำคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอบรรพชาอุปสมบท จนถึงบทสวดมนต์ที่จำเป็น ระหว่างนั้นผู้เขียนได้เตรียมตัวอย่างต่อเนื่องทุกวัน และนับวันที่ใกล้เข้ามา  ยิ่งมีความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นเท่าทวี และระหว่างนี้คุณพ่อและคุณแม่    ห้ามไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนที่ไกลและไม่จำเป็น เนื่องจากโบราณท่านถือว่า บุคคลผู้ที่จะเข้าทำการอุปสมบทในกระบวนการของพิธีกรรม จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาขัดขวางสิ่งที่เรากำลังจะทำให้เกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้  ผู้เขียนจึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ จนถึงวันที่ปลงผมนาค ซึ่งญาติผู้ใหญ่ ญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมพิธีตามเวลาของการปลงผม 

Advertisement

Advertisement


ขั้นตอนจักเริ่มพิธีการตั้งเช้าคือการเชิญชวนทุกท่านทำบุญร่วมพิธีด้วยการ “ซื้อกองบวช” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีและเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้เขียนหรือใครก็ตามที่อุปสมบทเข้าไปแล้ว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป็นพระนั่นเอง เช่น บาตร จีวร อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นต้น ภาพถ่ายเองภาพถ่ายเอง

Advertisement

Advertisement


สิ่งสูงสุดในชีวิตของผู้เขียนในวันนี้คือการ  “บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา”  หลังจากเริ่มทำพิธี ระหว่างการตัดผมตามลำดับอาวุโส ความรู้สึกอัดอั้นภายในใจหนึ่งสิ่งที่ผู้เขียนถึงกลั้นน้ำตาไม่ไหว คือ ระหว่างที่บิดาและมารดา ตัดผม และราดน้ำทำความสะอาดให้กับผู้เขียน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ .... ตื้นตันใจมาก ก่อนแต่งกายเป็นนาคแล้วเข้าพิธีขออโหสิกรรมบิดามารดา สู่ขวัญ สวดมนต์เย็น ในพิธีกรรมสำหรับวันนี้ เหลือบแอบมองไปยังบิดามารดา ตาแดง คงกลั้นความตื้นตันในครั้งนี้เช่นเดียวกับผู้เขียนในวันนี้เช่นกัน ... ภาพถ่ายเองภาพถ่ายเอง

Advertisement

Advertisement


ก่อนเช้าวันนี้ของพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อคืนนอนหลับไม่สนิท ตื่นตั้งแต่ห้านาฬิกาในเช้าวันนี้ เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งวันคือวันที่เข้าพิธีอุปสมบท ตั้งแต่นั่งบนรถแห่ตามเสียงดนตรีพร้อมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่เดินทางมาจากทั้งทางใกล้และทางไกล  รอบอุโบสถสามรอบก่อนเข้าเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา ตามพระธรรมวินัยจักกำหนดในพิธีบวชมีพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และ พระอันดับ จะเข้าอุโบสถ นั่งประจำตำแหน่งในการประกอบพิธีภาพสร้างสรรค์เองจากประสบการณ์จริงภาพสร้างสรรค์เองจากประสบการณ์จริง 


จนกระบวนการในการพิธีอุปสมบทนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ก่อนโปรยทานอนุโมทนาบุญให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ เป็นอันเสร็จพิธี ...ภาพถ่ายเองจากเหตุการณ์จริง

 ภาพถ่ายเองจากเหตุการณ์จริง