การศึกษาแปลว่า การเรียน,การเล่าเรียน,การเรียนรู้,การศึกษาเล่าเรียน,การหาความรู้

แล้วการศึกษาไทยละเป็นอย่างไร

         ตามความคิดของกระผมที่ได้สำรวจมานั้น การศึกษาไทยไม่ได้เน้นพัฒนาที่ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง แตกลับไปเน้นการพัฒนา อาคาร เทนโนโลยี หนังสือราคาแพง โต๊ะแพงๆ ค่าใช้จ่ายในการทำงานแพงขึ้นแต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองการทำงานเป็นกลุ่มครูบอกว่า เป็นการสมัคคีกันในกลุ่มแต่ไม่ใช่การพัฒนาความรู้ เพราะเป็นการสอนแบบสนใจเด็กแบบไม่ทั่วถึงไม่ค่อยมีการ สนับสนุนเด็กสักเท่าไหร่ มีการแบ่งแยกเด็กที่ฉลาดอยู่กับคนที่ฉลาด ส่วนเด็กที่โง่ก็จะโดนทิ้งให้เหมือนว่าเป็นปมด้อย  "เหมือนนำดินชนิดเดียวมาปลูกพืชหลายชนิด"

กำลังเรียนครูถ่ายรูป

ที่มาของภาพ https://www.facebook.com/profile.php?id=100014008067557

 

 

 

 

 จุดด้อยของการศึกษาไทย

Advertisement

Advertisement

          มีอยู่มากเลยจากการที่ผมได้สำรวจมา ทั้งเรื่องระบบการเรียน ทั้งเรื่องการสอนที่ไม่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิต เด็กบางคนอายุ 15 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็มี  ทั้งที่เป็นภาษาประจำชาติตัวเอง แต่ก็มีข้อดีบ้างเกี่ยวกับกฏระเบียนวินัยของโรงเรียนเองกำลังซ่อมสายอินเทอร์เน็ต

ที่มาของภาพhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014008067557

 

 

 ผลของการศึกษาไทยทำให้คุณเป็นอย่างไร

          ผมคิดว่าผลของการศึกษาไทยทำให้คุณเป็นดั่งที่ว่า "ปลาที่ว่ายน้ำไม่เป็น" แถมจะทำให้คุณรู้ว่าอนาคตของคุณนั้นอยากจะบินหรืออยากจะทำอาไรกันแน่ เพราะการตัดสินด้วยกระดาษแผ่นเดียวนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลย จากการสำรวจคนไทยมีประชากรการว่างงานตกงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ การทำงานเพราะมั่วแต่ตั้งใจเรียนเนื่องจากถูกปลูกฝั่งค่านิยมที่ว่า "คุณต้องเรียนให้สูงเข้าไว้เพื่อจะได้มีงานดีๆทำ"

Advertisement

Advertisement

ทำไมการศึกษาไทยจึงเป็นเช่นนี้

  จากการจัดอันดับการแข่งขันทางการศึกษาของเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมส์ ปีล่าสุดพบว่า คุณภาพการศึกษาไทยนั้นตกอันดับเป็นอย่างมาก โดยเป็นอันดับที่ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากเวียดนามและกัมพูชาด้วยซ้ำ ถือเป็นที่น่าตกใจมาก  วันนี้ เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการศึกษาไทยที่ทำให้ล้าหลังลงเรื่อยๆ 

                              " ท่องจำแต่ไม่นำไปใช้ ครูไทยทำผลงานเอาหน้า ขาดการเท่าเทียมทางการศึกษา วัดคุณค่าความรู้ที่คะแนน "

  ครูไทยทำผลงานเอาหน้า
         ตามกฎหมายการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบัน ได้มีการกำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลจากผลงานเพื่อเลื่อนขั้นวิทยฐานะของครูผู้สอน วัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อต้องการให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน แต่ในความเป็นจริงอาจพบได้ว่า ครูนั้นมุ่งมั่นแต่จะทำผลงานเพื่อให้ตนได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะ เพราะนั่นหมายถึงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามมา ผลงานที่สร้างขึ้นเป็นเพียงการสร้างภาพไม่ได้ถูกนำใช้กับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง นวัตกรรมที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามนั้นบางครั้งเด็กนักเรียนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไป เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอุดมการณ์ที่ลดลงของครูไทยนักเรียน

Advertisement

Advertisement

ที่มาของภาพhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014008067557https://pixabay.com/th/

ที่มาของภาพhttps://pixabay.com/th/