ขอขอบคุณเครดิตภาพปกจาก https://www.canva.com/design/DAD4vdiFD6s/VY2Hzz0ELA5oVA_UdpFLLQ/edit


ยุคของการค้าขายบนโลกตลาดออนไลน์นอกจากคุณภาพการบริการและมาตรฐานของสินค้าที่ให้บริการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของการตลาดที่คำนวนต้นทุนสินค้า กำไร ราคาขายตลอดจนการตั้งค่าการจัดส่ง ทั้งนี้พบว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้การค้าขายที่ลงจำหน่ายสินค้ากับ shopee ไม่เกิดการขาดทุนกันทั้งผู้ทำการขายและผู้ทำการซื้อจึงขอแชร์แบ่งปันประสบการณ์ดังนี้

การตั้งค่าการจัดส่ง : การจัดส่งสินค้าบางรายการที่มีกำไรน้อย อาจจำเป็นต้องให้ผู้สั่งซื้อชำระค่าจัดส่งเอง โดยผู้ขายตั้งค่าโดยไม่เปิดตรงช่องตามภาพ เพื่อไม่รวมค่าจัดส่ง ทั้งนี้จำเป็นต้องระบุน้ำหนักของสินค้าแต่ละชนิดด้วย เพราะเมื่อปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นของผู้สั่งสินค้าในชนิดเดียวกัน ค่าส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการใส่น้ำหนักสินค้าต้องระมัดระวัง ถ้าใส่น้ำหนักที่มากเกินไปจะทำให้ค่าขนส่งนั้นมากเกินไปจนส่งผลให้เกิดความตกใจต่อค่าส่งสินค้าได้ แต่ถ้าใส่น้ำหนักที่น้อยเกินไป อาจทำให้ขาดทุนกับค่าขนส่งได้ ดังภาพ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


การตั้งราคาขาย ผู้เขียนขอนำท่านย้อนจากปลายทางกลับสู่จุดเริ่มต้น ยกตัวอย่างเช่น ราคาต้นทุนสินค้า 147 บาทต่อชิ้น ราคาขายตั้งไว้ที่ 175 บาทต่อชิ้น ถ้าผู้สั่งซื้อสินค้าสั่งสินค้าจำนวน 3 ชิ้น จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 175*3 เท่ากับ 525 บาท และค่าจัดส่ง 29 บาท รวมเป็นเงินที่ผู้สั่งซื้อชำระคือ 554 บาท ซึ่งยอดเงินที่ชำระมา 554 บาทนี้จะไม่ใช่ยอดเงินที่เข้าบัญชีผู้ขายทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งและหักลบออกดังนี้คือ ยอด 554 บาทจะถูกหักออกเป็นค่าขนส่ง 29 บาท จึงคงเหลือ 525 บาท และยอด 525 บาทนี้จะถูก shopee คำนวณการให้บริการออกไปอีกประมาณ 2 % คือ 525*2 % เท่ากับ 10.5 บาท ดังนั้นเงินส่วนนี้จึงเหลือ 525-10.5 เท่ากับ 514 บาท ซึ่งยอดเงินยอดนี้จะเป็นยอดเงินที่เข้าบัญชีของผู้ขายอย่างแท้จริง ซึ่งกำไรที่แท้จริงคือ (175*3) - (147*3) เท่ากับ 84 บาท นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ดังนั้นจะเห็นว่า ตัวเลขที่แสดงในหน้าจอของผู้ขายของ shopee นั้น ในหน้าที่แสดงรายรับ จำเป็นต้องตรวจสอบตนเองให้ดีว่า ยอดเงินสุทธิที่เข้าบัญชีนั้นยอดไหนเป็นยอดที่แท้จริง ซึ่งหากตั้งราคาขายที่คิดว่าเป็นกำไรที่รับได้แล้วนั้น แต่เมื่อถูกคำนวณ 2 % ไปแล้วจะยังเป็นกำไรที่ยังรับได้อยู่หรือไม่ การตั้งราคาขายที่คำนวณต้นทุนทุกอย่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพบว่าหากผู้ขายท่านใดที่มีความต้องการการค้าขายสินค้าโดยลดเรื่องของ 2 % และควบคุมปริมาณการจัดส่งและอื่น ๆ ในทางการตลาดได้ ลูกค้าสามารถจัดตั้งเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ เช่น https://billionairerx.com/ ซึ่งผู้เขียนที่ขอแบ่งปันประสบการณ์และการค้าจาก shopee และเว็บไซต์เป็นของตนเองเพื่อสามารถควบคุมการค้าขายออนไลน์ต่าง ๆ ได้  ทั้งนี้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทุกท่านกำลังเผชิญกับวิกฤติสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ และหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีและมีสิ่งดีดีร่วมกันในอนาคตครับ  

Advertisement

Advertisement