จังหวัดสกลนครขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมะ เนื่องจากในอดีตเป็นดินแดนหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิชื่อดังหลายองค์ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลางองค์ในปัจจุบัน ทำให้ในปัจจุบันยังคงมีหลักฐานอันปรากฏ แสดงถึงความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในอดีตของดินแดนสกลนคร เช่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุภูเพ็ก วัดถ้ำขาม วัดถ้ำพวง วัดพระธาตุนาราย์ เป็นต้น นอกจากนี้สกลนครยังเป็นดินแดนที่หลากหลายทางวัฒนาธรรม ชนเผ่าต่างๆ มากมายหลายชนเผ่า เช่น เผ่าภูไท เผ่าย้อ เผ่ากะเลิง เผ่าโซ่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเผ่าต่างมีภาษาและวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูพานขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมในดินแดนจังหวัดสกลนครไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชนรุ่นหลังต่อๆไปพิพิธภัณฑ์ภูพาน

Advertisement

Advertisement

         พิพิธภัณฑ์ภูพานตั้งอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 0900 - 1700 หยุดทุกวันจันทร์  ผู้ที่ไปเยี่ยมชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมครับพิพิธภัณฑ์ภูพาน

         ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดการแสดงไว้เป็นโซน จำนวน 9 โซน ดังนี้  โซนที่ 1 เป็นโซนที่จัดให้ชมวีดีทัศน์ นำเสนอเรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ว่าเป็นเมืองแห่ง 4 ธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว  ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี อยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข    โซนที่ 2 เป็นการจัดแสดงเรื่องมหัศจรรย์ภูพาน ซึ่งแสดงร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลายพันปีของสิ่งมีชีวิตและไดโนเสาร์ ร่องรอยบนแผ่นหินอายุ 2,000 - 3,000 ปี    โซนที่ 3 เป็นการจัดแสดงภูมินิเวศ การทับถมของตะกอนจนเกิดความอุดมสมบรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ำ    โซนที่ 4 เป็นการแสดงประวัติหนองหารและการตั้งเมืองสกลนคร   โซนที่ 5 แสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆที่อาศัยในจังหวัดสกลนคร โซนที่ 6 แสดงประวัติการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โซนที่ 7 เป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โซนที่ 8 เป็นการแสดงด้านดินแดนแห่งธรรม โซนที่ 9 เป็นนิทรรศกาลกลางแจ้งที่นำเสนอด้วยงานปฏิมากรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สื่อความหมายถึง ดินแดนแห่ง 4 ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และอารยธรรมพิพิธภัณฑ์ภูพาน 

Advertisement

Advertisement

         ได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาอ่านคงอยากไปเที่ยวชม และสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครกันแล้วใช่ไหมครับ อย่างไรก็ตามท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวชมก็ขอให้ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยนะครับ

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

ขอขอบคุณภาพจาก fb : มหัศจรรย์สกลนคร