เสน่ห์ชุมชนไทย “ท่าแร่ บ้านโบราณ 100 ปี”

  การเดินทางมาเยือนสกลนคร ทุกวันนี้สะดวกมากไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบิน รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทางได้ทั้งนั้นครับ บ้านท่าแร่ อยู่ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมืองสกลนครแค่ 21 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี บ้านเรือนสร้างแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่คล้ายเรือ สร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้าน เป็นจุดเด่น ของท่าแร่แห่งนี้

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

ห่างจากโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลประมาณ 300 เมตร เราจะพบกับ คฤหาสน์ “อุดมเดชวัฒน์” หรือ ชาวบ้านเรียก “บ้านเศรษฐี” จะมีอยู่ 2 หลังข้าง ๆ กัน สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส โดยช่างชาวเวียดนาม ซึ่งช่างได้ใช้เทคนิคแบบโบราณในการก่อสร้าง โดยใช้ ปูน ทราย อิฐ ผสมผสานยึดติดกันกับเสาไม้ได้อย่างลงตัว เจ้าของบ้านคือคำสิงห์ อุดมเดช หรือ องเด ชั้นล่างทำเป็นร้านค้า จำหน่ายสิ่งจำเป็นในการอุปโภคบริโภค ส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัย ปัจจุบันพื้นชั้นล่างทรุด ขาดการซ่อมแซม เพราะไม่มีผู้อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

แต่สภาพภายนอกยังคงความสวยงามเป็นบ้านสไตล์ยุโรปที่ยังเหลือให้ชมเป็นจุดเช็คอิน ของนักท่องเที่ยว และเก็บภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

ขับรถต่อไปอีกประมาณ 400 เมตร จะพบกับตึกหินเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี หลังนี้ เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและเวียดนาม บวกกับการถ่ายเทอากาศแบบไทย ๆ โดยใช้หินศิลาแลงเกือบทั้งหลัง และเคยเป็นที่พักอาศัยของ โฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ในฐานะบุตรบุญธรรมของเจ้าของตึก ซึ่งก็คือนายหนูกัน ศรีวรกุล และนางหนูนา อุปพงษ์ แต่เดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาถูกไฟไหม้ ชำรุดทรุดโทรม ไม่มีผู้ดูแล 

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

จุดเด่นคือ อาคารสีอิฐแดง ปกคลุมไว้ด้วยรากไม้และต้นไม้ อย่างสวยงาม

ขากลับต้องห้ามพลาด แวะอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

เป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้อย่างใกล้ชิด

ภาพโดยผู้เขียนถ่ายเองภาพโดยผู้เขียนถ่ายเอง

   สกลนครอาจจะเป็นจังหวัดที่หลายคนยังไม่เคยไปเยือน และอาจมองข้ามไป อยากให้ได้มาลองสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่น วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม เหล่านี้ อย่าลืมเเวะเที่ยว “ท่าแร่ บ้านโบราณ 100 ปี” นะครับ

Advertisement

Advertisement