วัดภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือ เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร ชื่อของวัดแห่งนี้หลายคนอาจคุ้น ๆ...ถูกต้องแล้วล่ะครับ เป็นฉายาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิชื่อดัง ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นพระอาจารย์ของพระเกจิชื่อดังหลายรูปทั้งในอดีต และปัจจุบัน เช่น หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และที่สำคัญยังเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช ฯ  องค์ปัจจุบันของเราด้วยนะครับ นอกจากนี้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะครับ  วัดภูริทัตตถิราวาส

เครดิตภาพประกอบโดย fb : มหัศจรรย์ สกลนคร 

            ถ้าหลายคนยังจำได้วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เคยเสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อปี พ.ศ.2560 ซึ่งประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เพื่อเอาไว้ให้สาธุชน ประชาชนได้กราบไว้บูชา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นบุญของชาวจังหวัดสกลนครเหลือเกิน วัดภูริทัตตถิราวาส

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพประกอบโดย fb : มหัศจรรย์ สกลนคร 

         ภายในวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมบ่มจิตใจของประชาชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ โดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นที่พำนักในช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ ซึ่งทางวัดยังคงรักษากุฏิหลังเก่าที่หลวงปู่มั่น และกุฏิที่หลวงตามหาบัว อาศัยอยู่เมื่อครั้งมีชีวิต รวมถึงลานวัดที่เป็นสถานที่เดินจงกลม ยังคงรักษาไว้เพื่อเก็บไว้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และของสกลนคร ที่คนรุ่นหลัง ๆ ควรจะศึกษา เพราะปัจจุบันนี้สถานที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาแบบนี้ หาชมยากมากครับ วัดภูริทัตตถิราวาส   วัดภูริทัตตถิราวาส

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพประกอบโดย fb : มหัศจรรย์ สกลนคร 

           บรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างเงียบสงบ เหมาะแก่การทำสมาธิ เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่ของวัดเราจะได้รับความร่มเย็น อย่างบอกไม่ถูก น่าอัศจรรย์ใจมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบารมีขององค์หลวงปู่มั่น  จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ผู้คนต่างเคารพศรัทธา และหลั่งไหลกันมาทำบุญ ทำสมาธิ กันจำนวนมากอย่างไม่ขาดสายครับ วัดภูริทัตตถิราวาส   วัดภูริทัตตถิราวาส

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการทำบุญ หรือทำสมาธิ หรือมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาของหลวงปู่มั่น มาที่วัดภูริทัตตถิราวาส หรือวัดบ้านหนองผือ ต.นาใน  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Advertisement

Advertisement

เครดิต ภาพประกอบโดย fb : มหัศจรรย์ สกลนคร