ผ้าย้อมคราม เป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อ หรือ เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความโดดเด่น สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครโดยแท้  ชาวบ้านในสกลนครจะรวมกลุ่มกันจัดทำผ้าย้อมคราม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำเอาต้นครามซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว แช่หรือหมักเอาสีของต้นคราม ซึ่งมีสีน้ำเงินเข้ม จากนั้นก็นำเอาผ้าฝ้าย มาทำการย้อมสีคราม จนได้ตามความต้องการ แล้วนำไปตาก จนแห้ง แล้วล้างน้ำ จากนั้นจึงนำผ้านั้นไปทอด้วยมือ จนเป็นผ้าทอที่สวยงามถนนผ้าคราม

        ขอบคุณภาพจาก fb:มหัศจรรย์สกลนคร

          สำหรับผ้าย้อมครามที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้นำมาจัดทำเป็นสินค้ามากมาย เช่น เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋าเงิน หมวก เป็นต้น สำหรับราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามนั้น มีราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไป เช่น เสื้อย้อมคราม ตัวละประมาณ 200-300 บาท เป็นราคาที่ไม่แพง มีความสวยงาม เหมาะสมหรับเป็นของฝากให้กับคนที่เรารัก รับรองว่าถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้รับครับ กระเป๋าเงินผ้าครามร่ม

Advertisement

Advertisement

         ขอบคุณภาพจาก fb:มหัศจรรย์สกลนคร

         จังหวัดสกลคร ได้จัดสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม โดยเปิดเป็นตลาดถนนคนเดินผ้าย้อมคราม ในบริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึงจะมีร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้าย้อมคราม รวมทั้งอาหารเครื่องดื่มหลายร้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ผ้าคราม

     อาหาร          ขอบคุณภาพจาก fb:มหัศจรรย์สกลนคร

          โดยตลาดถนนคนเดินผ้าย้อมครามแห่งนี้ จะเปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา บ่ายสามโมง จนถึงประมาณสามทุ่ม สำหรับคนที่ไปเดินเที่ยวชมสินค้า นอกจากจะได้ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่สวยงาม ราคาถูกแล้ว ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค เพราะบริเวณสองฝั่งถนนคนเดินนั้น ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของสกลนคร ล้วนแต่เป็นอาคาร บ้านเก่าสมัยหลายปีก่อนย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่า

Advertisement

Advertisement

      ขอบคุณภาพจาก fb:มหัศจรรย์สกลนคร   

      หลังจากที่ท่านเดินชมและซื้อสินค้าบนถนนคนเดินผ้าย้อมคราม แล้ว ก็ยังสามารถแวะเข้าไปนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ประจำจังหวัดสกลนคร สร้างขึ้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน ดังนั้นนอกจากท่านจะได้เดินเที่ยวชมตลาดถนนคนเดินแล้ว ยังอิ่มเอมใจจากการได้ทำบุญก่อนเดินทางกลับด้วยครับ วัดพระธาตุเชิงชุม

  ขอบคุณภาพจาก fb:มหัศจรรย์สกลนคร