วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

        เป็นวัดชื่อดังตั้งอยู่ที่ ตำบล หนองพอก อำเภอ หนองพอก ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่อยู่บนภูเขา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก บรรยายกาศร่มรื่นเย็นสบายมีผู้คนมากมายในวันหยุดราชการ มีวิวสวยๆให้ถ่ายรูป วัดมีลักษณะที่สวยอย่างกับดินแดนสวรรค์เลยก็ว่าได้ 

วัด

 ภาพโดยผู้เขียน

              โดยประวัติการก่อสร้างของวัดนี้ คือ เมื่อปี พ.ศ.2493-2494 ท่านพระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ธุดงค์เพื่อแสวงหาความสงบ ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.2493-2500 ท่านพระอาจารย์ได้พาพระภิกษุซึ่งเป็นศิษย์ มาปฏิบัติธรรม ซึ่งสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบสภาพป่า สวยงามตามธรรมชาติ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ผาน้ำย้อย เพราะภูเขาลูกนี้มีสภาพเป็นหน้าผาสูงชัน มีน้ำตกไหลหยดย้อยตลอดเวลาทั้งปีคล้ายกับน้ำตกจากชายคา

Advertisement

Advertisement

         จึงเป็นสาเหตุหนที่ได้ชื่อโดยสมบูรณ์ว่า วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ครั้นต่อมา สภาพป่าถูกทำลายเนื่องจากประชาชนได้ลักลอบ ตัดไม้บางกลุ่มก็เข้าไปทำไม้แปรรูปขาย บางกลุ่มก็เข้าไปทำลายเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ปฏิบัติเพื่ออุดมการณ์ จึงเป็นสาเหตุให้ทางราชการได้พยายาม หาวิธีปราบปรามด้วยวิธีต่างๆ

วัด

 ภาพโดยผู้เขียน

             ต่อมาได้พิจารณาเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาเป็นที่รวมจิตใจของประชาชนได้ เพราะพระพุทธศาสนาได้สอนให้คนเป็นคนดี มีความรักหมู่รักคณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอัน จะนำความสงบมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองได้ ดังนั้นในปี พ.ศ.2517

         น.อ.ประสิทธิ์ ทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในสมัยนั้น จึงได้กราบนิมนต์ท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ท่านพิจารณาตั้งวัดเป็นการถาวรขึ้น เพื่อจะได้ใช้สถานแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้กับประชาชน ตามหลักของพระพุทธศาสนา 

Advertisement

Advertisement

           ซึ่งพระอาจารย์ศรี มหาวีโร ท่านได้ปฏิบัติเคร่ง- ครัดในธุดงควัตร และการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นเหตุผลให้ความตรึงเครียดทางด้านการเมือง การก่อการร้ายลดลง และได้้หมดไปในที่สุด ดังที่ได้เห็นในขณะนี้ และในปีนี้นั้นเอง ท่านได้ส่งพระมาจำพรรษา จำนวน 5 รูป ซึ่งมี หลวงปู่ บุญศรี ญาณธมฺโม รวมอยู่ด้วย เนื้อที่ของวัดมีประมาณ 28,000 ไร่ และยังได้ปลูกต้นไม้เสริมขึ้นอีก 300,000 ต้นวัดภาพโดยผู้เขียน

              ทุกวันนี้วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด และยังมีของฝากอยู่ตรงทางขึ้นและมีบริการถรางไว้ให้บริการอีกด้วย ในเส้นทางที่มาวัดก็ยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อน นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวัด

Advertisement

Advertisement

 ภาพโดยผู้เขียน

ที่มาของข้อมูล http://www.roiet.go.th/visit101/panumyoy.html