หนองคาย –  ชาวชุมชนหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคีในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5398594.jpg" />

เย็นวันที่ 24 พ.ย. 62 ที่ทุ่งนาของนางนงลักษณ์  โคตรจริน ที่บ้านหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวอีสานหาดคำ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหาดคำ โรงแรมเฮือนหาดคำ และประชาชนชาวชุมชนหาดคำ  จัดขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้กราบไหว้พระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำคณะส่วนราชการ ชาวบ้าน นักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม ลงทำการเกี่ยวข้าวในทุ่งนา แม้ว่าต้นข้าวจะล้มเพราะแรงลมทำให้เกี่ยวยากกว่าปกติ แต่ทุกคนก็ตั้งใจเกี่ยวข้าวอย่างแข็งขัน

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1042651/S__5398598.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1042651/S__5398598.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1042651/S__5398598.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1042651/S__5398598.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5398598.jpg" />

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวตำบลหาดคำ ได้มีความรัก ความสามัคคีกัน เพราะการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจของคนในชุมชน แทนการจ้างแรงงาน ซึ่งต่างคนต่างทำงาน ไม่เหมือนลักษณะญาติมิตร ประกอบกับปัจจุบันค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวมีอัตราสูงถึงวันละ 400-500 บาท ต่อคน ซึ่งเจ้าของที่นาต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วิธีการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ วิถีชีวิตชนบทของบรรพบุรุษด้วย.

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5398575.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5398609.jpg

………………………………………