หนองคาย –    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/TAB06631.jpg" />

เช้าวันนี้ (5 ธันวาคม 2562)ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/TAB06665.jpg" />

โดยผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ส่วนใหญ่นำข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญอย่างความอิ่มเอิบใจ ที่ได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/TAB06667.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/TAB06676.jpg

…………………………..