หนองคาย –     ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพิ่มความเข้มในการป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนที่เข้ามาในประเทศ จากเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะชาวจีน

หนองคาย ด่านพรมแดนเพิ่มความเข้มป้องกันโคโรนา

สำหรับบรรยากาศในช่วงนี้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดหนองคาย ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งช่วงนี้ได้เพิ่มความเข้มในการป้องกันขึ้นไปอีกระดับ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดหนองคาย ได้นำเครื่องเทอร์โมสแกนมาทำการติดตั้งเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของชาวจีนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ทุกคน ซึ่งใน สปป.ลาว มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

หนองคาย ด่านพรมแดนเพิ่มความเข้มป้องกันโคโรนา

ล่าสุดในวันที่ก็ได้เพิ่มความเข้มในการป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยได้ให้ผู้จะเดินทางเข้าประเทศไทยที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่เดินทางมากับรถโดยสารระหว่างประเทศ รถให้บริการข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และรถของบริษัทนำเที่ยว ต้องเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายทุกคน ซึ่งในแต่ละวันธรรมดาอยู่ที่ 3 – 4 พันคน และในวันหยุดจะมีมากกว่า 4 พันคน ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ก็จะผ่านการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ตม. และเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในด่านพรมแดนฯ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ตม. ก็ได้มีการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองอีกด้วย.

Advertisement

Advertisement

หนองคาย ด่านพรมแดนเพิ่มความเข้มป้องกันโคโรนา

หนองคาย ด่านพรมแดนเพิ่มความเข้มป้องกันโคโรนา

………………………..