หนองคาย –   ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยร่วมกับอำเภอท่าบ่อ จัดโครงการ “ค่ายศิลปะการเกี่ยวข้าว” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพระบายสี

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01942_resize.jpg" />

เมื่อเวลา 10.50 น.วันนี้ (10 พ.ย. 62) ที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย บ้านทุ่ม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะการเกี่ยวข้าว ” ค่ายลำดับที่ 64 ที่ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ร่วมกับอำเภอท่าบ่อ จัดให้มีขึ้น

Advertisement

Advertisement

data-src="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1000707/DSC02010_resize.jpg?&auto=compress" sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1000707/DSC02010_resize.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1000707/DSC02010_resize.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1000707/DSC02010_resize.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1000707/DSC02010_resize.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02010_resize.jpg" />

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ได้จัดค่ายศิลปะทุกฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกันถึงฤดูกาลของโครงการ ค่ายศิลปะการเกี่ยวข้าว ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี เป็นการเข้าค่ายที่ต่อเนื่องจากค่ายศิลปะการดำนา ครั้งนี้เป็นค่ายลำดับที่ 64 มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพระบายสีไปพร้อม ๆ กัน มีพ่อ-แม่ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานอายุระหว่าง  4 – 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน กิจกรรมที่จัดในการเข้าค่ายครั้งนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะการเกี่ยวข้าว แต่ต้องการให้รู้วิถีของชาวนา ได้รู้ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำนา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การปิ้งข้าวเกรียบ , การทำข้าวหลาม , การเกี่ยวข้าว , การหาบข้าว , การตีข้าวหรือการนวดข้าว , การวีข้าว , การฝัดข้าว และการตำข้าว หลังเสร็จการทำกิจกรรมก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าค่ายครั้งนี้ร่วมทำกิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน ช่วงบ่ายก็ได้ให้เด็ก ๆ ที่เข้าค่ายได้วาดภาพวิถีชีวิตของชาวนา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01986_resize.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01925_resize.jpg

……………………..