“ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ” แหล่งรวบรวมของป่าและสินค้า OTOP @หนองบัวลำภู

       วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อีกหนึ่งที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นแหล่งของกินอีกที่หนึ่ง ถ้าใครเป็นคออาหารป่าจะต้องชอบแน่นอน เพราะของกินไม่ว่าจะเป็นของสด ของแห้ง หรือ สินค้า OTOP โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่ก็มีครบหมดครับ สถานที่ที่ผู้เขียนพูดถึงนั่นก็คือ “ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ” จังหวัดหนองบัวลำภู

ชุมชนห้วยเดื่อถาพถ่ายโดย : เด็กแว่น

    สำหรับตลาดชุมชนห้วยเดื่อ หรือตลาดป่า ตามที่ผู้คนแถวจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงเรียกกัน ถูกจัดตั้งขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน เพราะชุมชนห้วยเดื่อเองเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติ ทำให้มีอาหารป่าและของพื้นบ้านมากมาย จึงได้มีการจัดตั้งตลาดป่าขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศไม่ดีเท่าที่ควร ให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้นำผลผลิตที่ได้มาวางขาย หรือไม่ก็ชาวบ้านที่ชอบหาของป่าอยู่แล้วก็นำของที่ได้จากการหามา มาวางขาย เพราะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าแถบนี้ เต็มไปด้วยป่าและภูเขาล้อมรอบ จึงง่ายแก่การหาของป่า ของป่าที่วางขายส่วนมากจะเป็น ไข่มดแดง หมูป่า เห็ด หน่อไม้ แมลงต่างๆ ผลไม้ก็จะเป็น กล้วย หรือผลไม้พื้นบ้านของแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือแม้กระทั่งสมุนไพรจากธรรมชาติก็มีเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

ไข่มดแดงแมลงต่างๆภาพถ่ายโดย : เด็กแว่น

          นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันผลิตขึ้น เพื่อนำมาวางจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักกับตลาดชุมชนห้วยเดื่อ  ชุมชนยังได้ร่วมโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

        สำหรับ“ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ” จังหวัดหนองบัวลำภู แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจในชุมชนแล้ว ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มาซื้อของเพียงอย่างเดียว แต่สามารถมาถ่ายรูป ชมอาหารป่าที่ไม่เคยได้เห็นอีกด้วยก็ได้ และที่สำคัญที่ตลาดชุมชนห้วยเดื่อมีห้องน้ำ และมีลานจอดรถที่กว้างขวางรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถหรือห้องน้ำเลยครับ

Otopของกินภาพถ่ายโดย : เด็กแว่น

        ที่ตั้งของตลาดชุมชนห้วยเดื่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู การเดินทาง อยู่ที่ถนนเส้น อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลย ถ้ามาจากจังหวัดอุดรธานี ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองหนองบัวลำภูประมาณ ประมาณ 15 กิโลเมตร ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ จะอยู่ด้านขวามือ

Advertisement

Advertisement

ของกินตลาดชุมชนภาพถ่ายโดย : เด็กแว่น