ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..??

กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..??

กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..?? ตามที่มติครม.ได้เห็นชอบปล่อยโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
147