โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

เช็กสถานะ “ตลาดนัดชุมชน-เสิงสาง” ตามประกาศของ ศบค. ในวันปลดล๊อก พรก.ฉุกเฉิน

เช็กสถานะ “ตลาดนัดชุมชน-เสิงสาง” ตามประกาศของ ศบค. ในวันปลดล๊อก พรก.ฉุกเฉิน

นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นั้น เมื่อปลายเดือนเ